Hem/Gåvor
 • Kaffarah

  75 kr
  Kaffarah är en gåva man betalar till de behövande ifall man bryter fastan under fastemånaden Ramadan utan någon giltig anledning, eller bryter ett löfte/ed man har gett i Allahs namn. Hur mycket skall man betala då? Vid första fallet med fastebrytningen så skall man betala motsvarande en mättande måltid för 60 behövande vilket uppskattas till 75 kr per måltid, dvs 75 kr x 60 behövande = 4500 kr. För andra fallet med en ed betalar man motsvarande en mättande måltid för 10 behövande, där en måltid uppskattas kosta 75 kr, dvs 750 kronor. För Fidiah (dvs ersättning för fastan under Ramadan pga sjukdom, ålderdom eller annat, se här)
 • Fidya

  75 kr
  Fidya är avgiften för den som inte kan fasta. Du vet väl om att du kan betala din Fidya till Islamic Relief!
  Den som på grund av sjukdom inte kan fasta avlägger han eller hon en avgift för varje dag som fastan inte kan uppfyllas, 75 kronor per dag. Det gäller även de som missat förra årets Ramadan på grund av graviditet, amning eller sjukdom och inte hunnit ta igen de dagarna. Din Fidya går till de mest behövande.
  Betala din Fidya redan nu till Islamic Relief
  Swish: 9001819
  PG: 900181-9
  BG: 900-1819. Märk din betalning med "FIDYA".
   
 • Zakat al-Fitr har bestämts till 75 kronor per person. Det är viktigt att du betalar i god tid för att den ska hinna nå de behövande så fort som möjligt och göra nytta under ramadan.
  Berätta gärna för vänner och bekanta att Islamic Relief är ett bra val där din Zakat al-Fitr gör nytta. Det är en liten ansträngning som kan göra att människor får mat på bordet. Glöm inte att du får riklig belöning för varje välgärning som du gör. Betala genom att lägga till din gåva direkt nedan eller via: Swish: 9001819 PG: 900181-9 BG: 900-1819 Märk din gåva med "FITR".
 • Gåva – Sadaka

  kr1,000 kr
  Med ditt stöd får fler behövande världen över hjälp. Genom att ge en gåva stödjer du Islamic Reliefs arbete vad gäller utbildning, mat, vatten, hälsovård, naturkatastrofer, med mera. Betala genom att lägga till din gåva direkt nedan eller via: Swish: 9001819 PG: 900181-9 BG: 900-1819
 • Matpaket

  300 kr600 kr

  Ett matpaket innehåller bland annat ris, socker, linser, tomatpuré, makaroner, margarin och rapsolja och kan hjälpa till att mätta många magar. Miljoner människor världen över behöver just din hjälp. För dem infinner sig lättnaden aldrig. Vårt mål i år är att distribuera över 233 000 matpaket till över en miljon människor runt om i världen. Var med och ge fler människor chansen till värdigt liv. Genom att köpa ett matpaket nedan, kan vi tillsammans ge stöd åt nödställda människor världen över. Du kan också köpa via: Swish: 9001819 PG: 900181-9 BG: 900-1819. Märk din betalning med ”Matpaket”.
 • Vem lunchade Du med igår? Tänk dig att dygnet runt gå hungrig ovetandes om när din nästa måltid blir, och om den kommer att mätta dig? 2010 led nästan var sjunde människa i världen av hunger och ungefär var fjärde sekund dör ett barn till följd av hungersnöd.
  Det finns 15 miljoner barn som vi tillsammans kan rädda varje år genom enkla medel.  Det finns också närmare en miljard människor som varje dag på grund av hunger saknar den energi som krävs för att skapa sig ett värdigt och aktivt liv. Islamic Relief bedriver just nu kampanjen ”Bjud en behövande på lunch”. Om du vill vara med oss i kampen så kan du bjuda en behövande på lunch enkelt genom att donera 75 kr. Pengarna går till Islamic Reliefs pågående arbete med att dela ut matpaket till de allra mest behövande världen runt.
   

  Du kan även donera via SMS genom att skicka IRH LUNCH till 72980 eller swisha till nummer 9001819 och ange meddelandet: lunch eller skicka din gåva direkt till PG: 900181-9, BG: 900-1819 och ange lunch som meddelande

   

 •   Betala genom att lägga till Zakat almal direkt i shoppen här eller via: Swish: 9001819 PG: 900181-9 BG: 900-1819 Märk din gåva med ”ZAKAT ALMAL”.  
 • Bidra till barnfonden

  kr1,000 kr
  Barnfonden är anpassad för dig som inte har möjlighet att ta ansvar för ett föräldralöst barn under flera år. Du kan antingen välja ett belopp som dras från ditt bankkonto varje månad eller betala enstaka gåvor till barnfonden. Som givare till Islamic Reliefs barnfond bidrar du till mer än ett barns utveckling. Barnfonden gynnar både föräldralösa barn och det omgivande samhället genom att bland annat bygga skolor, barnhem och bostäder. Genom barnfonden bedrivs även olika hälso- och vaccinationsprojekt. Föräldralösa barn som varit med om krig eller naturkatastrofer lider oftast av psykiska och fysiska skador. Via barnfonden kan vi erbjuda barnen det stöd och den behandling de behöver för en gynnsam utveckling. Barn och unga erbjuds grund- eller yrkesutbildning och en möjlighet att på lång sikt bekämpa fattigdom. Med din hjälp kan vi ge barnen en chans att leva ett värdigt liv. Ett liv med tak över huvudet, mat för dagen, rent vatten, sjukvård samt utbildning. Ett liv som vi i Sverige tar för givet.
 • ”Och (vet de inte) att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten?” (Al-Quran, Surah 21, Ayah 30)
  Islamic Reliefs vatten- och hygienprogram ger samhällen, med ett integrerat utvecklingsprogram med mål att ge både praktiska och utbildningsmedel, möjlighet att klara svårigheter kopplade till bristen på vatten och sanitära anläggningar. Du kan läsa mer om vårt arbete här. Våra aktiviteter inkluderar:
  • Byggandet av vattensystem i tyngda områden
  • Grävandet av nya brunnar och gräva djupare i redan befintliga brunnar
  • Verkställande av vattenreningsprojekt
  • Dessa åtgärder kommer att ge tusentals människor tillgång till livets mest basala förutsättning, generation efter generation.
  Nu kan du bidra med att gräva vattenbrunnar till de behövande. Klicka här för att se den aktuella prislistan för några länder där kan du genom oss bidra med valfritt belopp, priserna är ungefärliga och man kan bidra genom att donera nedan, autogiro, Swish eller banköverföring.
 • Bidra till katastroffonden

  kr1,000 kr
  Tack vare ditt bidrag till katastroffonden kan vi hjälpa de människor som har drabbats av naturkatastrofer eller krig. När en katastrof inträffar levererar vi förnödenheter i form av exempelvis tältar, filtar, hygienartiklar, mat m.m. Det är endast med ditt stöd som vi snabbt kan vara på plats.
 • Bidra till flyktingfonden

  kr1,000 kr
 • Aqiqa

  1,000 kr
   Nu kan du göra Aqiqa med Islamic Relief
  Aqiqa är en muslimsk tradition som innebär att föräldrarna bjuder på tillagad mat i samband med barnets födelse. Syftet är att fira den stora välsignelsen och lyckan tillsammans med familj, grannar och vänner. Firandet ska även inkludera fattiga genom att erbjuda dem mat med kött. Islamic Relief Sverige kan nu erbjuda er möjligheten att genomföra aqiqa i vissa muslimska länder. Priset är 1000 kr och inkluderar även en gåva till barnet från Islamic Relief.