HJÄLP SUDAN

För att donera din gåva till Sudan, klicka på DONERA NU och välj “katastrof” under engångsgåvor.

Vad vi gör

Sudan befinner sig i en nationell nödsituation efter den pågående förödelsen orsakad av översvämningar. Hittills har 99 personer dödats och 46 fler skadats. Över 100 000 hem har skadats och mer än 500 000 människor har drabbats.

Tunga säsongsregn – främst i grannskapet Etiopien – har utlöst översvämningen, vilket har gjort att floden Nilen har stigit till sin högsta nivå på 100 år. Khartoum, Blå Nilen, Nilen, Gezira Ön, Västra Kordofan och Södra Darfur är bland de värst drabbade.

Islamic Reliefs respons på Sudans översvämningar

Vårt team är på plats och svarar på behoven hos lokala samhällen i Västra Kordofan. Vi samordnar med andra humanitära organ och FN-organ och jobbar nuvarande med att utveckla en krisplan för krisen.

 

Våra nuvarande prioriteringar är att tillhandahålla mat, tillfälligt skydd och hushållsvattenbehandling till familjer som drabbats av översvämningen i Västra Kordofan, som har drabbats väldigt hårt.

Mer än 90% av naturkatastrofrelaterade dödsfall inträffar i utvecklingsländer

Nödsituationer äventyrar hela samhällen med förödande långsiktiga effekter. Islamic Relief arbetar för att säkerställa att vi kan svara på händelser så snabbt som möjligt, och hjälpa till med återhämtningen för att hjälpa till att återuppbygga liv.

Över hela världen påverkar klimatförändringarna samhällen i allt högre grad, vilket gör att familjer lider av väderrelaterade naturkatastrofer och förstör hela samhällen. Lämnade med begränsad eller ingen tillgång till rent vatten, skydd, eller mat.

 

Sudan ligger under vatten! 

Donera din gåva här och hjälp oss rädda liv.