Loading...
Hem/Om oss/Styrelse
Styrelse 2017-05-16T11:58:48+00:00

Ordförande samt styrelseledamöter väljs på årsmötet och är ansvariga för den långsiktiga, strategiska planeringen med utgångspunkt från den målsättning som angivits. Styrelsen är också policyskapande och ska i första hand behandla frågor av större betydelse rörande verksamhetsinriktning, organisation, ekonomi och budget. IR Sveriges arbetsutskott (AU) består av ordförande och två ledamöter som väljs av styrelsen. Generalsekreterare är adjungerad i arbetsutskottet. AU:s arbetsuppgifter är bland annat att förbereda ärenden till styrelsen och agera stöd till kansliledningen i de operativa frågorna.

Ordförande: Lamia Elamri (¤):

Vice ordförande: Omar Mustafa (¤):

Kassör: Pontus Selander (¤):

Sekreterare: Anela Ciber Jasarevic

Ledamot: Naser Adem

Ledamot: Meriem Bassoumi

Ledamot: Ola Johansson

Ledamot: Ahmed Farah

Suppleant: Maroua Abid

(¤) Medlemmar i arbetsutskottet

 

Valberedning

I valberedningen ingår följande personer: Muayyad Aldala, valberedning@islamic-relief.se (sammankallande), Mostafa Kharraki och Suheer Sherif

Revisorer

Kenneth Elton auktoriserad revisorn

Mohamed Temsamani förtroendevald revisor