Hem/Gåvor/Barn
 • Bidra till barnfonden

  kr1,000 kr
  Barnfonden är anpassad för dig som inte har möjlighet att ta ansvar för ett föräldralöst barn under flera år. Du kan antingen välja ett belopp som dras från ditt bankkonto varje månad eller betala enstaka gåvor till barnfonden. Som givare till Islamic Reliefs barnfond bidrar du till mer än ett barns utveckling. Barnfonden gynnar både föräldralösa barn och det omgivande samhället genom att bland annat bygga skolor, barnhem och bostäder. Genom barnfonden bedrivs även olika hälso- och vaccinationsprojekt. Föräldralösa barn som varit med om krig eller naturkatastrofer lider oftast av psykiska och fysiska skador. Via barnfonden kan vi erbjuda barnen det stöd och den behandling de behöver för en gynnsam utveckling. Barn och unga erbjuds grund- eller yrkesutbildning och en möjlighet att på lång sikt bekämpa fattigdom. Med din hjälp kan vi ge barnen en chans att leva ett värdigt liv. Ett liv med tak över huvudet, mat för dagen, rent vatten, sjukvård samt utbildning. Ett liv som vi i Sverige tar för givet.
 • Skolväska

  400 kr
  Projektets ändamål är att skänka en skolväska med skolmaterial till nödställda barn. Många länders svåra situation beror på brist av grundläggande kunskap och på grund av fattigdomen har många föräldrar inte råd att ge sina barn möjlighet till utbildning.
  Med detta projekt vill Islamic Relief underlätta lärande genom att du bidrar för inköp av skolväska utrustad med häften, suddgummi, pennor, pennvässare m.m. Ditt bidrag gör det möjligt för fler barn att gå i skolan, utbilda sig och uppfylla sina drömmar. För endast 400 kr kan ett barn gå i skolan. Köp en skolväska redan nu!