fbpx

SWISH: 900 18 19

SJUKVÅRD OCH HÄLSA

 

Vad vi gör

Sjukhus, ambulanser och brunnar – sjukvård och hälsovård med Islamic Relief

Tillgång till sjukvård av god kvalitet saknas i många länder. Islamic Relief bygger sjukhus och kliniker och utrustar befintliga mottagningar med läkemedel och utrustning. Vi stöttar ambulanser i konfliktområden för att nå människor med akuta skador och sjukdomar. Här nedan kan du se en film från våra mobila kliniker i Syrien, som vi driver med finansiering från svenska Sida. Läs mer om våra pågående insatser i Syrien här. 

När katastrofer inträffar, bidrar Islamic Relief med humanitär hjälp som ofta inkluderar direkta sjukvårdsinsatser och att förse befolkningen med rent vatten för att förebygga sjukdom. I samband med konflikter finns en stor risk att sjukvårdspersonal tvingas lämna landet. Vi betalar lön till läkare och sjuksköterskor så att de ska ha större möjlighet att stanna och bemanna sjukhus och vårdcentraler.

I Jemen har undernäring och kolera för många varit ett större hot än bomber. Där är en fungerande hälso- och sjukvård helt avgörande. Islamic Relief har tillsammans med svenska Sida försett kolerasjukhus med medicinsk utrustning. Vi stöttar också flera kliniker som behandlar undernäring. Läs mer om våra pågående insatser i Jemen här.

Förebyggande insatser och psykisk hälsa

Islamic Relief arbetar på lång sikt för att restaurera vattenbrunnar och sanitetsanläggningar. Dessa insatser minskar risken för sjukdomar och räddar liv.

Även psykisk hälsa är livsviktigt. När människor drabbas av förluster och genomgår svåra upplevelser i samband med krig och konflikt, ger vi psykosocial vård i form av terapi och rådgivning. Vi skapar också barnvänliga utrymmen i konfliktområden där barnen kan känna sig trygga.

God hälsa handlar om mer än bara medicin och behandling. Islamic Relief arbetar också med att träna samhällen i god kosthållning och att förse barn med skolmat för att förebygga undernäring.

Genom att använda denna hemsida så godkänner du Islamic Reliefs Integritetspolicy