Hem/Stöd oss/Bli fadder
Bli fadder 2017-03-24T11:29:55+00:00

Bli fadder idag

Ditt stöd ger barnen rätt till utbildning, vård och säkerhet

Bli fadder idag

Lämna dina uppgifter så skickar vi all information hem till dig

Att förlora en eller båda föräldrarna är traumatiskt för alla barn i alla situationer. I länder där krig, svält och fattigdom är en del av vardagen kämpar miljontals barn föräldralösa barn för sin överlevnad.

Islamic Relief har gett stöd till föräldralösa barn sedan 1986 och har fadderprogram i över 20 länder. Fadderprogrammet syftar till att minska barnfattigdomen genom fokus på barnens behov: hälsovård, utbildning, social välfärd och skydd. Mer än 50 000 föräldralösa barn sponsras genom Islamic Relief.

Hälsa: Målet är säkerställa att inget av Islamic Reliefs fadderbarn lider av brist på mat och rent vatten och att vi förbättrar och upprätthåller de sponsrade barnens fysiska och psykiska hälsa. Barnen ska ha årliga hälsokontroller och de ska få erforderliga vaccinationer.

Utbildning: Islamic Reliefs mål är att alla sponsrade föräldralösa barn i skolåldern har tillgång till grundläggande utbildning. Ett utav kraven för att få ha en fadder, näst efter säkerhet och skydd, är att barnet ska gå i skolan.

Sociala aktiviteter: fadderprogrammet bidrar till att det ordnas fritidsaktiviteter för barn i syfte att bygga deras sociala kompetens. Detta är viktigt för deras sociala och mentala utveckling eftersom många barn bär på olika trauman.

Hur blir man fadder?

Att bli fadder för ett föräldralöst barn är enkelt, du fyller i formuläret här i sidan så skickar vi hem all information du behöver samt autogiro blanketten att signera som du sedan lämnar vid närmaste postlåda. Du kan själv välja vilket land barnet kommer ifrån, eller helst låter du oss välja de som behöver din hjälp mest. Månadsbeloppet skiljer sig beroende på vilket land barnet kommer ifrån (350-450 kr)

Fyll i formuläret nu!

Skapa bättre förutsättning för de som har det svårast

Förnamn

Efternamn

Gatunamn och nummer

Postnummer

Postort

Personnummer 10 siffror (ÅÅMMDD-XXXX)

Din epost

Ditt telefonnummer

Bankens namn, välj från listan

Summa att betala varje månad

Clearingnummer

Bankkontonummer:

Övrigt

Jag godkänner de allmänna villkor för betalning via autogiro (klicka här för att läsa)
Jag godkänner

Vanliga frågor

Alla sponsrade föräldralösa barn väljs ut av lokala Islamic Relief kontor efter en behovsbedömning, som omfattar levnadsvillkor och familjens storlek, boende, tillgång till dricksvatten och övriga sanitära förhållanden för att säkerställa att just de mest behövande får sponsring.
Pengarna betalas ut direkt till barnets förmyndare. Föräldralösa barn besöks regelbundet av det lokala Islamic Relief kontoret för att försäkra sig att barnet får nytta av pengarna. Barnen läkarundersöks och boendeförhållandena och sanitetsförhållandena utvärderas. Målet är att förbättringar som gynnar barnet görs kontinuerligt. Grundbehoven kan variera beroende på vilket land barnet bor i. Därför kan vi bistå med ytterligare insatser i form av hälsokontroller och vaccinationer för både barnet och syskonen samt kläd- eller matpaket och ibland införskaffande av vatten- eller elledningar eller annat behovsprövat hjälp som både barnet och syskonen har stor nytta av och som ökar barnens trygghet och förbättrar deras levnadsförhållanden.
Vanligen sponsrar du ett barn tills barnet fyller 18 år, efter det kan det lokala kontoret avbryta sponsring eller i vissa fall anhålla om fortsatt sponsring under viss tid på grund av t ex utbildning. Fadderskapet förlängs då förutsatt att faddern ger sitt medgivande till detta tills utbildningen är klar.
Om barnet frivilligt avbryter skolan, eller inte längre påträffas på den adress som angivits förlorar han eller hon rätten att ha en fadder. Barnets förmyndare måste med andra ord hålla kontakt med Islamic Reliefs lokala kontor. Om barnet gifter sig förlorar han eller hon rätten att vara fadderbarn genom oss. Om barnet börjar arbeta eller om familjens inkomst av andra skäl ökar så mycket att behovet av sponsring inte kvarstår avbryts fadderskapet.
Du får uppgifter på namn, födelsedatum, bostadsort och familjeförhållanden så som vem är barnets förmyndare och antal syskon. Du får varken telefonnummer, hemadress eller mejladress till barnet, och det beror på att allt kontakt med barnet ska ske via Islamic Relief, enligt vår barnskyddspolicy. Du får bilder på barnet från oss men du får INTE sprida dessa via social media eller någon annanstans. Inte heller får du sprida bilder som du själv tar vid eventuellt besök hos barnet. Vid spridning av barnets bilder eller personliga uppgifter avslutas ditt fadderskap med omedelbar verkan.

Barnets väl och ve är högsta prioritet för oss!

Ja, det kan du, men enligt vår policy sker all kontakt via Islamic Relief landskontoret. Du kan t.ex. skicka brev till ditt fadderbarn genom Islamic Relief Sverige. Vi skannar och skickar brevet per mejl till lokalkontoret i barnets hemland. På detta sätt kan dina hälsningar och brev kommer fram till barnets lokala Islamic Relief kontor samma dag som vi får dem. Barnen kan svara – eller du kan få bilder och en hälsning, men våra medarbetare kan inte kräva av barnen att de ska svara på breven. Inte heller kan de kräva att få ta bilder, även om det vanligen tas bilder på barnen vid besöken. Barnens integritet är viktigt för oss och deras behov kommer i första hand i vårt fadderprogram. Du ska inte skicka paket till barnet, då postgång är mycket ofta osäkert där barnen bor och det kan bli oskäligt dyrt, men du kan göra en extrabetalning vid t ex storhelger eller märkesdagar.
Ja, men var medveten om att många av dessa barn bor i områden där det förekommer beväpnade konflikter, så du reser på egen risk. Du kan bara träffa barnet och dess förmyndare under tillsyn av det lokala Islamic Relief kontoret. Du bör absolut inte göra några besök under naturkatastrof eller beväpnad konflikt. Landskontoret har då för mycket att göra med mer akuta ärenden och uppdrag och hinner inte hjälpa dig med ditt besök. Kontakta alltid både oss och det lokala Islamic Relief kontoret minst en månad i förhand om du ämnar besöka barnet, det kan vara svårt för landskontoret att anordna träff med barnet på kort varsel, då barnet kanske bor i en avlägsen del av landet. Så som tidigare har nämnts är barnets integritet högt prioriterat och det gäller inte minst vid besök och vi kan inte heller utkräva av barnet att träffa dig. Om du besöker barnet måste vi begära ett utdrag ur brottsregister, enligt vår barnskyddspolicy.
Efter stora naturkatastrofer och mer omfattande strider, bombningar eller dylikt får vi vanligen information från Islamic Relief kontoret i det drabbade landet om alla fadderbarnen är välbehållna, men ibland kan denna information dröja på grund av de svåra omständigheterna. Om vi måste dra ner eller avsluta verksamheten i krigsdrabbade länder informerar vi faddern om det.
Islamic Relief har förståelse för att dina förändrade omständigheter kan uppkomma och leda till att du inte kan fortsätta med ditt fadderskap, men tänk igenom innan du tar dig an ett fadderbarn. Dessa barn är de mest sårbara av alla, och när du blir fadder har du ansvar för ett av dessa barn, kanske under många år, och du bygger en viss relation till barnet. Barnet vet om att du finns och räknar med dig och kanske skickar brev och teckningar till dig. Fadderskap handlar om ett förtroende. Ofta är dina 350-450 kronor mer än det som barnets förmyndare tjänar per månad.
När vi fått din intresseanmälan kontaktar vi dig och svarar på dina eventuella frågor och skickar dig information om fadderskap samt en autogiroblankett att fylla i, per mejl eller per post, enligt ditt önskemål. När vi sedan fått ditt ifyllda och underskrivna autogiromedgivande i retur tar vi fram ett barn ur våra register efter dina önskemål. Vi skickar dig ett informationsblad om barnet, med bild och uppgifter om hem- och bostadsförhållanden och information om det land där barnet bor. Vi kontaktar din bank angående autogiromedgivandet. Någon gång ibland händer det att vi får meddelande från banken om felaktigt kontonummer och då kontaktar vi dig. Om din betalning uteblir i mer än två månader utan att du hört av dig, förlorar du rätten att vara till det specifika barnet och vi kan söka en ny fadder till barnet.
Om du är osäker på om du kan ta ansvar för en längre tids ekonomiska förbindelse, vilket fadderskap är, är det bättre att istället betala till barnfonden när du har möjlighet.
Islamic Relief Sveriges verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, precis som alla andra stora biståndsorganisationer i Sverige. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och bra som möjligt. Alla organisationer med 90-konto står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. Den granskar bland annat att pengarna går dit de ska utan onödiga kostnader. Hos Islamic Relief Sverige går drygt 90 % direkt till ändamålet. Vår administrativa avgift är alltså 10 %, i detta inkluderas bland annat löner, transporter samt post- och bankavgifter.

Andra sätt att bidra

Du kan stödja oss genom bland annat

Som månadsgivare kan du rädda liv enkelt och smidigt.
läs mer

Donera direkt via internetbanken eller kort
läs mer

Köp en gåva eller ge bort ett gåvobevis som present
läs mer

Starta egen insamling och stöd vårt arbete
läs mer

Swisha oss ditt bidrag direkt via mobilen
läs mer

Bidra genom att skicka SMS, snabbt & enkelt
läs mer

Logo-v2

90konto-100px

Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp eller har en fundering kring vår verksamhet.

Kontakta oss