Hem/Hållbarutveckling/Vattenbrunnar

Vattenbrunnar

150 kr

Nu kan du bidra med att gräva vattenbrunnar till de behövande, varje meter kostar ca: 150 kr att gräva, lägg till fler meter om du vill donera mer

”Och (vet de inte) att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten?”

(Al-Quran, Surah 21, Ayah 30)

Vatten är inte bara livsviktigt för mänskligt liv utan även för allt annat liv. Även om över 80% av jorden är täckt av vatten, lider miljontals över hela världen av vattenbrist eller saknar tillgång till rent, skyddat vatten. Brist på vatten, otillräckliga sanitära anläggningar och smutsigt vatten kan leda till otaliga mängder av svårigheter som sjukdomar, död, missväxt och matbrist.

I utvecklingsländerna har 40 procent av folket på landsbygden fortfarande brist på tillräcklig vattentillgång. 60 procent av befolkningen är utan tillgång till sanitära anläggningar. 25 000 barn dör varje dag av vattenrelaterade sjukdomar. Oskyddat vatten och brist på hygien är orsaken för 80 procent av sjukdomarna i hela världen.

Islamic Reliefs vatten- och hygienprogram ger samhällen, med ett integrerat utvecklingsprogram med mål att ge både praktiska och utbildningsmedel, möjlighet att klara svårigheter kopplade till bristen på vatten och sanitära anläggningar.

Våra aktiviteter inkluderar:

  • Byggandet av vattensystem i tyngda områden
  • Grävandet av nya brunnar och gräva djupare i redan befintliga brunnar
  • Verkställande av vattenreningsprojekt
  • Dessa åtgärder kommer att ge tusentals människor tillgång till livets mest basala förutsättning, generation efter generation.

Nu kan du bidra med att gräva vattenbrunnar till de behövande, varje meter kostar ca: 150 kr att gräva, lägg till fler meter om du vill donera mer

Kategori: