Fidya

75.00kr

Du vet väl om att du kan betala din Fidya till Islamic Relief!

Den som på grund av sjukdom eller liknande inte kan fasta avlägger han eller hon en avgift för varje dag som fastan inte kan uppfyllas, 75 kronor per dag. Det gäller även de som missat förra årets Ramadan på sjukdom, graviditet eller amning och inte hunnit ta igen de dagarna.

Vi garanterar att din Fidya når de mest behövande.

Kategori: