Kaffarah

75 kr

Kaffarah är en gåva man betalar till de behövande ifall man bryter fastan under fastemånaden Ramadan utan någon giltig anledning, eller bryter ett löfte/ed man har gett i Allahs namn.

Hur mycket skall man betala då? Vid första fallet med fastebrytningen så skall man betala motsvarande en mättande måltid för 60 behövande vilket uppskattas till 75 kr per måltid, dvs 75 kr x 60 behövande = 4500 kr.

För andra fallet med en ed betalar man motsvarande en mättande måltid för 10 behövande, där en måltid uppskattas kosta 75 kr, dvs 750 kronor.

För Fidiah (dvs ersättning för fastan under Ramadan pga sjukdom, ålderdom eller annat, se här)

Kategori: