fbpx

SWISH: 900 18 19

VANLIGA FRÅGOR OM
ISLAMIC RELIEF

Har du frågor om din donation eller Islamic Reliefs verksamhet?


Tveka inte på att höra av dig till oss på givarservice@islamic-relief.se om du inte hittar svaret på din fråga nedan.

Om oss

Frågor om Qurbani / adahi

Varje år offrar muslimer runt om i världen ett djur för att återspegla Abrahams villighet att offra sin son Ismail för Guds skull. Minst en tredjedel av köttet bör skänkas till fattiga.

Adahi betyder offer på arabiska och hänvisar till ett djur (kamel, ko, get eller får) som offras till minne av Abrahams uppoffring.  På persiska och urdu används även ordet ”Qurbani”. Ordet härstammar från det arabiska ordet ”Qurban”’som innebär att man utför goda gärningar för att närma sig Gud.

Enligt de flesta lärda är adahi/qurbani antingen obligatoriskt eller stark rekommenderat för varje vuxen muslim som har råd, det vill säga har egendom utöver sina egna behov. Det räcker med en adahi/qurbani från varje hushåll/familj.

Adahi/Qurbani-betalningar får gärna göras så tidigt som möjligt, men man har tid på sig fram till den tredje dagen efter Eid (13:e Dhu’l-Hijjah) före Maghrib.

Adahi/qurbani utförs genom Islamic Reliefs fältkontor i Asien, Afrika och Europa. Islamic Relief fältkontor köper offerdjuren och distribuerar dessa lokalt.

För att säkerställa att adahi/qurbani distribueras till de mest behövande, uppmuntrar Islamic Relief givarna att ge adahi/qurbani utan att specificera ett enskilt land. Annars är risken att vissa länder får en mycket stor andel av adahi/qurbani medan andra länder, där behovet kan vara större, får en betydligt mindre andel.

Detta varierar från land till land, och anpassas efter tillgång och lämplighet, kvalitet och pris.

Ja, alla de olika utgifterna såsom kostnader för djuret, transport, lagring, behovsanalys och val av mottagare samt distribution ingår i priset.

Den administrativa kostnaden är 5 procent. Dessa kostnader täcker transport, förpackning, distribution, personal samt organisatoriska kostnader.

Islamic Relief har utfört adahi/qurbani sedan 1986. Som med våra andra projekt, övervakas och granskas Islamic Relief arbete ständigt. Rapporter som visar vad som hände i varje land produceras varje år.

Nej. Det skulle kosta för mycket att administrera det vilket medför att en mindre andel av resurserna går till de behövande.

Våra team är mycket upptagna med distribution till byarna och har tyvärr inte kapacitet att ta hand om gäster. Föregående år var man välkommen att titta på om man befann sig vid de platser där adahi/qurbani distribuerades. Dock är detta inte möjligt i år pga Covid-19 som medfört restriktioner och begränsningar.

Islamic Relief bedömer behovet enligt vissa kriterier:

 • Låg inkomst.
 • En ensam kvinna som familjeöverhuvud.
 • Familjer med personer med funktionsvariation.
 • Äldre personer.
 • Barn under fem år.
 • Gravida kvinnor och ammande mödrar.

Islamic Relief distribuerar endast ett adahi/qurbani köttpaket till varje familj oavsett familjens storlek.

Under en av dagarna under Eid. Islamic Relief köper djuren i förväg, för att garantera att kunna ge de behövande kött under Eid. Vid behov görs modifieringar och extra finansiering överförs till det berörda landet.

Under extrema omständigheter kan det dock finnas undantag på grund av faktorer som det stora antalet Qurbani & Udhiya som måste utföras eller de extrema förhållandena på marken i ett visst land. I dessa fall kan Qurbani-offret göras efter den fjärde dagen av Eid, vilket är en praxis som har godkänts av lärda.

Islamic Relief har distribuerat adahi/qurbani sedan 1986. Vi ser till att de mest utsatta familjerna prioriteras, att de får bästa möjliga kvalitetskött genom våra strikta djurvalskriterier och att djur transporteras och slaktas på ett humant vis och i enlighet med strikta hygienkrav.

Så långt det är möjligt köper Islamic Relief lokalt producerade produkter för vårt arbete, och priserna varierar därför mellan länder. Att köpa från lokalsamhället gynnar handlare och bönder, såväl som den lokala ekonomin. Lokalt producerade produkter är oftast det billigaste sättet att utföra din adahi/qurbani och minimerar koldioxidutsläppen. Dina pengar räcker längre med Islamic Relief, eftersom vi i möjligaste mån undviker att lägga pengar på import.

Andra organisationer kan debitera andra priser för att utföra din adahi/qurbani. Detta kan bero på skillnader i leverantörer, projektimplementeringsmetoder och administrationskostnader. Islamic Relief är en av de största globala organisationerna som utför adahi/qurbani. Med 30 års erfarenhet har vi utvecklat en kostnadseffektiv och pålitlig process som resulterar i köttpaket av hög kvalitet.

Din adahi/qurbani är en mycket värdefull gåva som förser en utsatt familj med mat i några dagar och erbjuder dem ett viktigt näringstillskott, men den är i sig en kortsiktig insats. Vi vill hjälpa människor att lyfta sig ut ur fattigdom för gott. De flesta av de människor som får adahi/qurbani genom Islamic Relief deltar även i något av våra andra projekt, exempelvis utbildning eller hållbar försörjning. Om du också vill vara med och bidra på längre sikt kan du till exempel bli månadsgivare

Genom vår lokala närvaro känner Islamic Relief redan individerna i samhället och vet vilka som mest behöver din adahi/qurbani. De flesta familjer äter bara kött några gånger om året, men gåvan påminner dem också om att det finns människor runtom i världen som tänker på dem under högtiden.

I vissa områden kan det finnas logistiska problem med att köpa eller distribuera färskt kött. Andra områden har restriktioner för djurtransporter, varför Islamic Relief fryser eller konserverar adahi/qurbani-köttet i ett utvalt antal länder.

Konserverat kött har också många fördelar; exempelvis går inget kött till spillo och konserverna har en hållbarhetstid på fyra år. Eftersom köttet är förkokt, är det klart att äta och kan distribueras i områden där djur inte föds upp, eller i konfliktzoner.

Varje mottagarfamilj får ETT köttpaket. Genomsnittliga familjemedlemmar är 5 personer. Givaren betalar för hela Qurbani som ger upphov till 20-30 köttförpackningar. Detta innebär att en givare får genom sin Qurbani donation möjligheten att stötta 20-30 familjer vilket innebär ca 100-150 individer under den välsignade högtiden.

Frågor om Zakat

Zakat betalas av psykiskt friska vuxna muslimer som äger en förmögenhet som överstiger den så kallade nisab-tröskeln, vilket i pengar motsvarar 85 gram guld. Zakat betalas en gång per år enligt den muslimska kalendern – månkalendern. Detta motsvarar 354 dagar.

Ett exempel:

Abdullah har nyligen börjat jobba och får en lön på 50 000 kronor efter en månad. Han har inga skulder och därför uppgår hans förmögenhet till 50 000 kronor. Låt oss anta att guldpriset är 235 kronor/gram. Då är nisabtröskeln är vid detta tillfälle 235 * 85  = 19 975 kronor och Abdullah omfattas av kriterierna för att betala zakat.

Efter 354 dagar är det dags för Abdullah att åter se över sin situation. Abdullah räknar ut att han har sparat 200 000 kronor och har skulder på kort sikt som uppgår till 20 000 kronor. Nu uppgår alltså Abdullahs tillgångar till 180 000 kronor. Guldpriset har ökat något och nisabtröskeln är nu 30 000 kronor. Abdullahs tillgångar överstiger fortfarande nisabgränsen och han ska därför betala 2,5 procent av sina 180 000 kronor i zakat: 4 500 kronor.

Om din förmögenhet överstiger summan för nisab är du som muslim skyldig att betala zakat. Gränsen för nisab utgår från dagsvärdet av 85 gram guldpå förfallodagen av din zakatbetalning.

Exempel: Om priset på 1 gram guld är 500 SEK, så är nisabgränsen 500* 85 gram = 42 500 SEK

Om din totala förmögenhet överstiger gränsen för nisab är du skyldig att betala 2.5 % av den i Zakat.

Enligt Madhab Hanafi kan man även räkna ut gränsen för nisab baserat dagspriset för silver. Baserat på vilken tolkning man tillämpar kommer gränsen för nisab att skilja sig. Islamic Relief ser till att dina pengar når de mest behövande oavsett vilken skola du följer.

För att du ska bli skyldig att betala zakat krävs det också att din förmögenhet överstiger gränsen för nisab under ett helt ḥawl (ett muslimskt år: 354 dagar).

I samma stund som dina tillgångar når upp till nisab-tröskeln blir du berättigad att betala zakat. Men zakat betalas ett månår – 354 dagar – efter detta datum, om dina tillgångar fortfarande når upp till nisab. Det spelar ingen roll om din förmögenhet minskar eller ökar under året. Det är värdet av dina tillgångar i slutet av månåret som används för att beräkna och betala zakat.

Exempel 1: Nisab ligger på 30 000 kronor och Fatima 50 000 kronor sparat och inga skulder. Hennes tillgångar är därmed 50 000 kronor och hon är därför berättigad att betala zakat. Efter ett månår har Fatima ökat sin förmögenhet, som nu uppgår till 100 000 kronor. Även nisab har stigit till 40 000 kronor.  Eftersom Fatimas tillgångar fortfarande ligger över nisab kan hon betala zakat. Summan beräknas utifrån tillgångarna hon har i slutet av månåret.

Exempel 2: Nisab är 30 000 kronor och Fatima har 50 000 kronor i sparande och inga skulder. Hennes förmögenhet är därför 50 000 kronor och hon är berättigad att betala zakat. När ett månår har passerat har Fatimas tillgångar minskat och hon har bara 40 000 kronor i besparingar. Nisab har stigit till 35 000 kronor så Fatimas tillgångar ligger fortfarande över Nisab-tröskeln vid årets slut. Hon betalar därför zakat och beräknar den utifrån sina tillgångar på 40 000 kronor.

Exempel 3: Nisab är 30 000 kronor och Fatima har 50 000 kronor i sparande och inga skulder. Hennes tillgångar uppgår till 50 000 kronor och hon är därmed berättigad att betala zakat. Ett månår senare har Fatima dock förlorat sitt jobb och har bara besparingar på 10 000 kronor. Nisab har stigit till 35 000 kronor och Fatimas tillgångar ligger under tröskeln. Därför behöver hon inte betala zakat för detta år.

Din förmögenhet eller nettotillgångar kan sammanfattas som de likvida tillgångarna du har minus dina kortfristiga skulder.

Likvida medel är de som kan omvandlas till kontanter mycket enkelt. Kortfristiga skulder inkluderar räkningar, hyra, personliga lån och kreditkortsskulder. De flesta lärda är överens om att eventuella bolån inte ska inkluderas.

Följande bör inkluderas när du beräknar dina tillgångar:

 • Kontanter på banken och hemma.
 • Kontanter som du sparat för speciella ändamål, exempelvis bröllop, pilgrimsfärd/hajj, bilköp etc.
 • Värdet på det guld och silver som du äger.
 • Värdet av dina aktier till marknadspris.
 • Värdet på skulder som andra har till dig.
 • Om du äger ett företag, balansräkningsvärdet på det lager du äger.
 • Om du äger fastigheter, eventuella hyresinkomster som sparats.

Du behöver inte räkna värdet på ditt hem eller mark du äger som en del av dina tillgångar. Du behöver inte heller inkludera bruksföremål såsom bil, kläder eller hushållsapparater.

Följande utgör dina skulder:

 • Pengar du är skyldig till andra, både banker och bekanta, kreditkortsskulder etc.
 • Innevarande månads hyra eller bolånekostnad.
 • Räkningar som förfaller innevarande månad.
 • Om du äger ett företag inkluderas utgifter såsom hyra, löner, räkningar, etc.
 • Kortfristiga företagslån och kassakrediter.

Beräkningen för dina rikedomar / nettotillgångar är:

Tillgångar – Kortfristiga skulder = Dina tillgångar.

Så länge din rikedom ligger över dagens nisab, är du berättigad att betala zakat.

Enligt Hanafis skola ska allt guld och silver räknas till dina tillgångar. Enligt Shafis skola behöver dock inte guld och silver som du använder regelbundet inkluderas. Många lärda anser att det är fördelaktigt att inkludera allt guld och silver i beräkningen.

Om du äger aktier i syfte att handla med dem, inkluderas de i värdet av dina tillgångar. Om de inte är avsedda för handel snarare är avsedda som en investering för att generera utdelning, behöver bara utdelningen inkluderas i dina tillgångar.

Samma princip gäller för handel med fastigheter. Om en egendom köps med avsikt att sälja den, räknas dess värde in i dina tillgångar. Köps en fastighet som en investering, exempelvis för uthyrning, ska bara värdet av uthyrningen inkluderas i dina tillgångar.

Ett långfristigt lån ska inte räknas till dina skulder i zakat-beräkningen. Lån som tas av personliga skäl kan räknas som en skuld.

Företagslager räknas som en tillgång för zakat-ändamål, oftast i form av inköpsvärdet. Affärslokaler behöver inte räknas som en tillgång, och inte heller mark som företaget äger.

Zakat al-fitr ska inte förväxlas med zakat al-mal, den årliga zakatbetalningen.

Innan slutet av fastemånaden ramadan, betalar varje vuxen muslim som har mat som överstiger hans eller hennes behov zakat al-fitr. Han / hon kan också betala på uppdrag av sina anhöriga. Zakat al-fitr betalas innan Eid-bönen, i form av stapelvaror – alltså mat.

Om du donerar zakat al-fitr i förväg genom Islamic Relief distribuerar vi matpaketen i rätt tid bland de behövande.

Profeten Mohammed beskrev zakat al-fitr såhär: För ihop dina händer och skopa upp en handfull med mat, och gör detta fyra gånger.

Omräknat till pengar uppskattas zakat al-fitr till 75 kronor (2020).

Du kan betala din zakat i förskott om vet att din förmögenhet kommer att ligga på samma nivå. Det är också tillåtet att betala zakat i omgångar, men en samlad betalning är att föredra.

Koranen (kapitel 9, vers 60) anger åtta kategorier av personer som kan ta emot zakat. Islamic Relief fördelar din zakat bland kategorierna fattiga och behövande.

Frågor om fadderskap och föräldralösa barn

Du bidrar med en fast summa varje månad, som tar hänsyn till lokala variationer – se lista nedan. Summan går till kostnader för bostad, mat, utbildning, hälsokontroller, med mera.

Islamic Relief har förståelse för att dina förändrade omständigheter kan uppkomma och leda till att du inte kan fortsätta med ditt fadderskap, men tänk igenom innan du tar dig an ett fadderbarn. Dessa barn är de mest sårbara av alla, och när du blir fadder har du ansvar för ett av dessa barn, kanske under många år, och du bygger en viss relation till barnet. Barnet vet om att du finns och räknar med dig och kanske skickar brev och teckningar till dig. Fadderskap handlar om ett förtroende. Ofta är dina 350-450 kronor mer än det som barnets förmyndare tjänar per månad.

Om du är osäker på om du kan ta ansvar för en längre tids ekonomiska förbindelse, vilket fadderskap är, är det bättre att istället bli månadsgivare till barnfonden eller betala till barnfonden när du har möjlighet.

Ja, det kan du, men enligt vår policy sker all kontakt via Islamic Relief landskontoret. Du kan t.ex. skicka brev till ditt fadderbarn genom Islamic Relief Sverige. Vi skannar och skickar brevet per mejl till lokalkontoret i barnets hemland. På detta sätt kan dina hälsningar och brev kommer fram till barnets lokala Islamic Relief kontor samma dag som vi får dem. Barnen kan svara – eller du kan få bilder och en hälsning, men våra medarbetare kan inte kräva av barnen att de ska svara på breven. Inte heller kan de kräva att få ta bilder, även om det vanligen tas bilder på barnen vid besöken. Barnens integritet är viktigt för oss och deras behov kommer i första hand i vårt fadderprogram. Du ska inte skicka paket till barnet, då postgång är mycket ofta osäkert där barnen bor och det kan bli oskäligt dyrt, men du kan göra en extrabetalning vid t ex storhelger eller märkesdagar.

Att förlora en eller båda föräldrarna är traumatiskt för alla barn i alla situationer. I länder där krig, svält och fattigdom är en del av vardagen kämpar miljontals föräldralösa barn för sin överlevnad. De saknar ofta daglig försörjning och många går inte i skolan, eller saknar nödvändiga hälso- och sjukvårdsinsatser.

Ditt bidrag ger barnet en möjlighet till ett bättre liv. Ofta är du den enda tryggheten och den enda säkra inkomst som barnets kvarvarande familj har.

Fadderprogrammet syftar till att minska barnfattigdomen genom fokus på barnens behov: hälsovård, utbildning, social välfärd och skydd.

Hälsa: Målet är säkerställa att inget av Islamic Reliefs fadderbarn lider av brist på mat och rent vatten och att vi förbättrar och upprätthåller de sponsrade barnens fysiska och psykiska hälsa. Barnen ska ha årliga hälsokontroller och de ska få erforderliga vaccinationer.

Utbildning: Islamic Reliefs mål är att alla sponsrade föräldralösa barn i skolåldern har tillgång till grundläggande utbildning. Ett av kraven för att få ha en fadder, näst efter säkerhet och skydd, är att barnet ska gå i skolan.

Sociala aktiviteter: fadderprogrammet bidrar till att det ordnas fritidsaktiviteter för barn i syfte att bygga deras sociala kompetens. Detta är viktigt för deras sociala och mentala utveckling eftersom många barn bär på olika trauman.

Alla sponsrade barn väljs ut av lokala Islamic Relief kontor efter en behovsbedömning, som omfattar levnadsvillkor och familjens storlek, boende, tillgång till dricksvatten och övriga sanitära förhållanden. På så vis säkerställer vi att de mest behövande får sponsring.

Pengarna betalas ut direkt till barnets förmyndare eller kvarvarande förälder. Barnen besöks regelbundet av det lokala Islamic Relief-kontoret för att säkerställa att pengarna kommer barnet till del. Barnen läkarundersöks och boendeförhållandena och sanitetsförhållandena utvärderas. Grundbehoven kan variera beroende på vilket land barnet bor i, men målsättningen är att förbättringar som gynnar barnet ska göras kontinuerligt. Islamic Relief kan exempelvis bistå med insatser i form av hälsokontroller och vaccinationer för både barnet och syskonen samt kläd- eller matpaket och ibland införskaffande av vatten- eller elledningar.

Vanligen sponsrar du ett barn tills barnet fyller 18 år. Därefter kan det lokala kontoret avbryta sponsringen eller i vissa fall anhålla om fortsatt sponsring under en viss tid på grund av t ex utbildning. Fadderskapet förlängs då tills utbildningen är klar.

Om barnet frivilligt avbryter skolan, eller inte längre påträffas på den adress som angivits förlorar han eller hon rätten att ha en fadder. Barnets förmyndare måste med andra ord hålla kontakt med Islamic Reliefs lokala kontor. Barnet får inte heller giftas bort, då förloras rätten att ha en fadder. Om barnet börjar arbeta eller om familjens inkomst av andra skäl ökar så mycket att behovet av sponsring inte kvarstår avbryts fadderskapet.

Du får uppgifter med barnets namn, födelsedatum, bostadsort och familjeförhållanden. För att garantera barnets säkerhet och integritet och inte belasta familjen får faddern varken telefonnummer, hemadress eller mejladress till barnet. All kontakt sker via Islamic Relief, i enlighet med vår barnskyddspolicy. Du får bilder på barnet med dessa får inte spridas i sociala medier eller på andra ställen. Om faddern sprider bilder eller personuppgifter på barnet fadderskapet med omedelbar verkan.

Ja, men resan sker på egen risk. Eftersom barnets integritet är högt prioriterad för oss kan vi inte heller kräva att barnet träffar dig. Du kan bara träffa barnet och dess förmyndare under tillsyn av det lokala Islamic Relief-kontoret. Kontakta alltid både Islamic Relief Sverige och det lokala Islamic Relief-kontoret minst en månad i förväg om du vill besöka barnet, då det kan vara svårt för landskontoret att ordna en träff på kort varsel. Du bör inte göra några besök under naturkatastrof eller väpnad konflikt, då landskontoret då ofta har mycket arbete med mer akuta ärenden och inte hinner bistå dig i ditt besök. Om du vill besöka barnet kommer vi i enlighet med vår barnskyddspolicy att begära ett utdrag ur belastningsregistret.

Efter stora naturkatastrofer och mer omfattande strider, bombningar eller dylikt får vi vanligen information från Islamic Relief-kontoret i det drabbade landet om alla fadderbarnen är välbehållna, men ibland kan denna information dröja på grund av de svåra omständigheterna. Om vi måste dra ner eller avsluta verksamheten i krigsdrabbade länder informerar vi faddern om det.

Islamic Relief Sveriges verksamhet står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll, precis som alla andra stora biståndsorganisationer i Sverige. Alla organisationer med 90-konto står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll, den granskar bland annat att pengarna går dit de ska utan onödiga kostnader. Vårt 90-konto försäkrar att dina pengar används så effektivt och bra som möjligt.
Vår administrativa avgift är i genomsnitt cirka 5%, mycket lägre än gränsen som Svensk Insamlingskontroll har satt, i detta inkluderas bland annat hyra, löner, transporter, post- och bankavgifter mm. När vi var en liten organisation under 90-talet var det möjligt att arbeta helt utan anställda medarbetare och slippa många administrativa avgifter, men då var det också omöjligt att växa och kunna hjälpa hundratusentals människor i tiotals länder som vi gör nu.
Vanligtvis skickar vi bara årsrapporter, i fadderapporten från Islamic Relief lokala kontor finns lite bilder och beskrivning av barnets situation. Vi sponsrar mer än 52000 fadderbarn så fadderrapporter medför stora administrativa kostnader. Vi kan andå kontakata landskontoret för en extra uppdatering om det så önskas.
 

Frågor om Covid-19

Vår högsta prioritet är att skydda våra målgrupper och vår personal. Det innebär att vi kommer att ändra upplägget för utdelning av mat under ramadan. Vanligen samlas stora grupper av människor på samma plats när vi delar ut mat. Nu undersöker vi istället möjligheterna att antingen köra hem maten till människor eller dela ut presentkort så att människor kan hämta sina matpaket hos våra eller våra leverantörers lager under hela ramadan.  

Beroende på restriktioner i olika länder kommer vi sannolikt inte kunna dokumentera utdelningarna i samma utsträckning som tidigare. Vi hoppas på er förståelse.  

Våra fältkontor mobiliserar nu för att stötta människor på flykt och andra marginaliserade grupper som riskerar att drabbas mycket hårt av coronavirusets spridning. Bland annat i Syrien, där en miljon människor tvingats på flykt på bara några månader, och där sjukvården är tungt belastad efter nio år av krig.

Islamic Relief har ett kontaktnät, en kulturell förståelse och en språklig kompetens som gör att vi kan nå ut i marginaliserade grupper med information om coronaviruset. Vi har översatt skriftlig information till nio olika språk och delat ut på bland annat asylboenden. Vi planerar även att dela ut mat till riskgrupper för att minska risken att de tvingas ta sig ut till affärer.  

Här finns information på olika språk att ladda ner.  

Nej. För att bromsa smittspridningen har vi ställt in våra planerade event. Men vissa av dem flyttar istället online – håll utkik på våra sociala medier!

Facebook

Instagram

Över 60 000 barn världen över ingår i Islamic Reliefs fadderprogram och får ekonomiskt stöd av faddrar i Sverige och andra länder. För många gör fadderprogrammet det möjligt för barnen att gå i skolan och få en livsviktig utbildning. Fadderskapet är därmed en investering för barns framtid.

Islamic Relief har fadderbarn i länder som påverkas väldigt annorlunda än Sverige av coronakrisen och viruset påverkar tyvärr vissa delar av fadderprogrammet. I vissa länder råder utegångsförbud och många av våra kollegor arbetar hemifrån, men internettäckningen varierar.

Islamic Relief Sverige och våra kollegor i andra länder gör vårt yttersta för att hålla kontakt med fadderbarnen och säkerställa att de har det bra. Men alla fysiska uppföljningsbesök till barnen är pausade av smittskyddsskäl.

Därför kan de årliga rapporterna till faddrarna, som brukar skickas under hösten, försenas. Årsrapporterna för 2020 kan eventuellt komma så sent som 2021, och vissa kan komma att sakna bilder på barnen. Det är just nu inte heller möjligt att som fadder skicka brev genom Islamic Relief till sitt fadderbarn. Av ovanstående skäl kan det också dröja innan frågor från enskilda faddrar om enskilda fadderbarn får svar.

Skattereduktion för gåvor

Ett incitament för att öka givandet i Sverige. Nu kan du göra avdrag för gåvor! Från och med den 2 oktober 2019 kan du som privatperson få skattereduktion för gåvor som du skänker till Islamic Reliefs arbete.

Här kommer lite mer information om vad som gäller:

Avdraget för skattereduktionen omfattar 25 procent av ditt gåvobelopp. Du kan som mest få ett avdrag på 1 500 kronor, vilket innebär sammanlagda gåvor på 6 000 kronor. Skattereduktionen gäller inte enbart gåvor till Islamic Relief Sverige utan kan kombineras med gåvor till alla organisationer som blivit godkända som gåvomottagare hos Skatteverket.

Tänk alltså på att du inte får skattereduktion för gåvor donerade via Facebook, Instagram eller direkt via Swish-appen, eftersom dessa inte går att direkt koppla till ditt personnummer.

Läs gärna mer på Skatteverkets hemsida.

Tack för din gåva!

Frågor om skattereduktion

Det är bara privatpersoner som har rätt till skattereduktion för gåvor. Du måste fylla 18 år senast den 31 december det år du ger gåvan. Dessutom krävs det att du betalar skatt för alla dina inkomster i Sverige, oavsett vilket land inkomsterna kommer ifrån.

För att ta del av skatteavdraget behöver du uppfylla följande villkor:

 • Din gåva är minst 200 kronor per gåvotillfälle till samma mottagare.

 • Totalt behöver du skänka 2 000 kronor per år. Du kan räkna ihop alla gåvor du gett till godkända gåvomottagare.

 • Maxbeloppet som du kan få dra av för är 6000 kr. Det betyder att du maximalt kan få tillbaka 1500 kr.

 • Du är en privatperson över 18 år.

 • Din gåva måste kunna kopplas till ditt personnummer. Donationer via hemsidan är godkända då vi har möjlighet att koppla engångsgåvorna till ditt personnummer som du anger och kan skicka till Skatteverket.

 • Organisationen måste vara godkänd gåvomottagare hos Skatteverket.
 • Donationer via hemsidan är godkända då vi har möjlighet att koppla engångsgåvorna till ditt personnummer som du anger och kan då skicka in det till Skatteverket. 
 • Varför ber ni om mitt personnummer?
 
Ditt personnummer är en förutsättning för att du ska kunna ta del av skattereduktionen för gåvor.

Nej, du behöver inte göra någonting. Islamic Relief skickar in kontrolluppgift på alla gåvor som överstiger 200 kronor och kommer att stå förtryckt i din inkomstdeklaration.

 • Månadsgåvor över 200 kr som du skänkt via autogiro.
 • Engångsgåvor på minst 200 kronor där du har uppgett dina personuppgifter till oss (så att vi vet att det är du som skänkt dem). Ett exempel är när du donerar via hemsidan.
 • Tänk alltså på att du inte får skattereduktion för gåvor donerade via Facebook, Instagram eller direkt via swish-appen, eftersom dessa inte går att direkt koppla till ditt personnummer. Kontakta gärna givarservice för att lägga till ditt personnummer i vår givarbas. Du kan då ge din gåva på det sätt som passar dig bäst fortsättningsvis.

Skattereduktionen är 25 procent av det totala gåvobeloppet och får högst vara 1 500 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 6 000 kronor per år.

Nej, du behöver inte informera Skatteverket. Vi skickar in kontrolluppgifter om alla gåvor som vi kan koppla till ditt personnummer. Du som givare får även en kopia på kontrolluppgifterna.

Kontrolluppgifter skickar vi ut till dig som givare per post under januari. Det gäller förra årets gåvor. Kontrolluppgiften innehåller bland annat den totala summan av alla gåvor som kan ligga för grund till eventuell skattereduktion. Det är samma uppgifter som vi meddelar Skatteverket om.

Ja, det är möjligt att vi har en dubblett på dig i vårt system. I din inkomstdeklaration kan du komplettera de gåvor du har givit under. Se nedan länk och information från Skatteverket.

Såhär står det på Skatteverket gällande rättelse

Information från skatteverket kring begäran av rättelse:
Har en gåvomottagare inte lämnat någon kontrolluppgift eller lämnat en felaktig kontrolluppgift till Skatteverket kan du (givaren) begära rättelse under Övriga upplysningar i din inkomstdeklaration. Skriv namnet på den godkända gåvomottagaren (ex. Islamic Relief) och det totala gåvobeloppet. Du behöver inte skicka med utdrag från ditt konto eller liknande när du deklarerar. Vid en eventuell förfrågan från Skatteverket ska du (givaren) kunna visa att du har haft utgift för gåvan. Under Övriga upplysningar kan du även begära att ta bort redan förifyllt underlag om du inte önskar skattereduktion för de gåvor som du har lämnat.

Om du uppfyller kraven för skatteavdraget kommer ditt avdrag synas på din inkomstdeklaration för 2020. Inkomstdeklarationen landar i din brevlåda under våren 2021 och efter midsommar brukar skatteåterbäringen komma in på kontot.

Kontakta oss på givarservice om du har frågor:

Tel: 08-5888 6553 | Mob: 070-307 85 67
E-post: givarservice@islamic-relief.se

Vill du höja din månadsgåva? Kontakta oss på givarservice så hjälper vi dig snabbt och enkelt! 
Läs mer här om vilka ändamål du kan donera till.

Genom att använda denna hemsida så godkänner du Islamic Reliefs Integritetspolicy