2017-01-10T12:34:17+00:002013/07/15|

Vi vill bjuda 1000 föräldralösa barn från Gaza på Iftar under Ramadan, kostnad är ca 60 000 kr. Barnen får förutom iftar en present och aktiviteter, clownföreställning osv  före iftar. Vi bjuder under två kvällar, 500 barn ena kvällen och 500 barn andra kvällen.

Oroligheterna i Gaza påverkar barnens hälsa. Konflikten i november förvärrade situationen. Möjligheten att köpa frukt, grönsaker eller kött av god kvalité saknas. Barnens kost består av ris, olja och socker. Viktiga proteiner, vitaminer och mineraler saknas i sådan kost. Detta ökar risken till att dessa barn blir undernärda.

Under år 2002 och 2008 fördubblades kronisk undernäring i Gazaremsan. Följdskador som barnen har drabbats av är hämmad tillväxt, svaga ben och hjärnskador. Barnens koncentrationsförmåga och deras allmänna hälsotillstånd har blivit sämre.

Islamic Relief har under de senaste två åren delat ut näringstillskott till barnen i Gaza dagligen. Vi har nått över 31 000 barn i 57skolor. Med ditt stöd kunde vi förra året nå till ca 5000 barn. Vårt bistånd har gett barnen hälsosamma, näringsrika mellanmål varje morgon.

Resultaten av våra insatser har varit mycket bra – barnens hälsa har förbättrats och färre barn är sjuka. Målsättningen är att deras koncentrationsförmåga förbättras och att de lär sig snabbare, får bättre betyg och kan utbilda sig för att få en bättre framtid.

 

PG: 900181-9 eller BG: 900-1819. Märk betalningen ”Barn iftar”.

Betala gärna med kort, välj “Barn Iftar” från listan.

ge-en-gava