Avsätt en procent av Sveriges krispaket till världens mest utsatta

FN varnar för att en halv miljard människor kan bli fattiga i coronapandemins spår, och att hungersnöden kan fördubblas. I en ny rapport om effekterna av pandemin för världens mest utsatta föreslår Islamic Relief tillsammans med sex andra svenska biståndsorganisationer att Sverige avsätter motsvarande en procent av det inhemska krisstödet till att stötta världen ur […]