Islamic Relief tar avstånd från alla former av diskriminering

Islamic Relief är en humanitär organisation, som ger hjälp baserat på behov och oberoende av kön, politiska uppfattningar eller religion. Vi är emot alla former av diskriminering. Det har uppdagats att en ledamot i Islamic Relief Worldwides styrelse publicerat kränkande kommentarer på sin Facebooksida. Islamic Relief är bestörta över det inträffade och tar avstånd från […]