Islamic Relief välkomnar Charity Commissions slutsatser och rekommendationer

Islamic Relief

Islamic Relief Worldwide agerade resolut och tydligt i samband med avslöjanden om antisemitiska uttalanden bland företrädare under sommaren och hösten 2020. Det är slutsatsen från Storbritanniens Charity Commission, som nu avslutar sin utredning om efterlevnad.   I juli 2020  inledde den statliga myndigheten Charity Commission i Storbritannien en utredning om efterlevnad (eng: compliance case) av Islamic Relief Worldwide. Utredning innebär en översyn av händelseförloppet i […]