Islamic Relief blir strategisk partner till Echo

En flicka på en gunga i Pakistan, ett av flera länder där Islamic Relief når ut i svårtillgängliga områden

EU-kommissionens biståndsorgan Echo har nu godkänt Islamic Relief Sverige som strategisk partner. Detta stärker våra möjligheter att nå de mest marginaliserade människor med humanitär hjälp.   Certifieringen från Echo, European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, innebär att Islamic Relief Sverige nu kan söka finansiering från Echo, som är en av världens största givare till humanitära insatser. Certifieringen, som kallas Framework Partnership Agreement (FPA), föregås av en omfattande utvärdering för att bland annat säkerställa att vårt arbete […]