//Adahi – Qurbani 2017

Adahi – Qurbani 2017

2017-08-10T12:44:12+00:002017/08/09|

Den välsignade dagen Eid al-Adha börjar närma sig med storm steg. Medan vi förbereder måltider för våra familjer och vänner för att fira denna betydelsefulla dag, ber vi er att ägna en stunds tanke åt de miljontals människor runtom i världen som knappt kan dra sig till minnes om sist de fick i sig en ordentlig måltid.

Eid al-Adha är en dag då vi minns den enorma uppoffringen som profeten Ibrahim (fred vare över honom) var villig att göra. Varje år hjälper Islamic Relief er att fortsätta hedra denna stora tradition i samma anda genom att skänka er Adahi -Qurbani till de mest nödställda människorna världen över. Vi kan meddela med stolthet att vårt Adahi-program har gjort enorma framsteg med åren. Vi levererar i dagsläget till de mest sårbara – kvinnor, barn, flyktingar och äldre. Förra året nådde vi 3,3 miljoner människor i 31 länder.

Vi förser Adahi till de mest utsatta landsbygdsområdena där undsättning sällan når de behövande och stödjer även flyktingar samt krigsoffer i Gaza och Syrien. Era Adahi kan bidra till en glädjefylld Eid hos en behövande familj så att de också har något att fira och se fram emot i år.

Ge Adahi. Ge Qurbani. Ge kärlek.

Ge Adahi/Qurbani här

Frågor & Svar

”Udhiyah” är ett arabiskt ord som hänvisar till djur (kamel, nötkreatur, get eller får) som offras till minne av den enorma uppoffringen som profeten Ibrahim (fred vare över honom) var villig att göra. ”Qurbani” används även i det persiska och urdu språket. Ordet härstammar från det arabiska ordet ”Qurban”’som innebär att man utför goda gärningar för att närma sig Gud.

Adahi-Qurbani utförs genom Islamic Reliefs fältkontor i Asien, Afrika och Europa. Islamic Relief fältkontor köper offerdjuren och distribuerar dessa lokalt.

För att säkerställa att Adahi-Qurbani distribueras till de mest behövande, uppmuntrar Islamic Relief givarna att ge Adahi-Qurbani utan att specificera ett enskilt land. Under tidigare år har situationen uppstått där vissa områden har fått en mycket stor andel av Adahi-Qurbani medan andra länder, där behovet kan vara större, har fått en betydligt mindre andel.

Enligt de flesta muslimer är Adahi- Qurbani obligatoriskt för varje muslim som har egendom utöver hans/hennes egna behov. De som är skyldiga att betala zakat ska även ge Adahi-Qurbani.

Det är lämpligt att Adahi-Qurbani-betalningar ges så tidigt som möjligt, men annars har man fram till den tredje dagen efter Eid

[13: e Dhu’l-Hijjah] före Maghrib.

Adahi-Qurbani sker under Eid-dagarna.

Detta varierar från land till land, och anpassas efter tillgång och lämplighet, kvalitet och pris.

Ja, alla de olika utgifterna såsom kostnader för djuret, transport, lagring, val av mottagarna och distribution ingår i priset.

Administrativ avgift är ca 9 %, avgifterna täcker kostnader för transport, förpackning, distribution, personal samt organisatoriska kostnader.

Islamic Relief har utfört Qurbani sedan 1986. Som med våra andra projekt, övervakas och granskas Islamic Relief arbete ständigt. Rapporter som visar vad som hände i varje land produceras varje år.

Nej. Det skulle kosta för mycket att administrera det.Vi har fått en hel del sådana önskemål men tyvärr är det inte möjligt.

Det vore bättre om man inte besökte vid detta tillfälle eftersom vårt team är mycket upptagen med distribution till byarna. Därför har våra team inte kapacitet eller tid att ta hand om gäster. Men om individer är närvarande vid de platser där Adahi-Qurbani håller på distribueras då de är välkomna att titta på.

Islamic Relief bedömer behovet enligt dessa kriterier: Minsta inkomst i landet, ensamma kvinnor som familjehuvuden, familjer med funktionshindrade, äldre personer, barn under fem år, gravida kvinnor och ammande mödrar. Islamic Relief distribuerar endast ett Adahi-Qurbani köttpaket till varje familj oavsett familjens storlek.