//Eid al-Adha närmar sig – ge en gåva genom Islamic Relief

Eid al-Adha närmar sig – ge en gåva genom Islamic Relief

2019-02-27T07:49:40+01:002018/07/25|

Snart är det dags att fira Eid al-Adha! Vi hoppas att din och din familjs behov är uppfyllda och att du firar denna högtid med nära och kära.

Alla har det dessvärre inte lika gott ställt. Världen är full av behövande: människor på flykt undan krig och klimatförändringar, föräldralösa barn och ensamstående mammor, som är beroende av hjälp från biståndsorganisationer för att klara vardagen.

Du som ger din qurbani/adahi genom Islamic Relief kan lita på att din gåva når världens mest utsatta människor, och att ditt bidrag gör skillnad – inte bara för mottagaren utan även för producenten av köttet. Islamic Relief är nämligen noga med att göra alla inköp på plats i länderna där vi distribuerar qurbani/adahi. På så vis får enskilda boskapsuppfödare en inkomst och den lokala ekonomin gynnas. I Etiopien som exempel var föräldralösa och fattiga barn målgruppen för 2017 års utdelning av kött under Eid al-Adha.

Vi finns också på plats även när högtiderna är över – bli månadsgivare för att stötta vårt arbete med världens mest utsatta människor året runt.

Frågor & Svar

Vem är skyldig att donera adahi/qurbani? Hur hjälper gåvan lokalsamhällena på lång sikt? Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna inför Eid al-Adha:

Adahi på arabiska betyder offer. Ordet hänvisar till djur (kamel, ko, get eller får) som offras till minne av den enorma uppoffringen som profeten Ibrahim (fred vare över honom) var villig att göra. ”Qurbani” används även i det persiska och urdu språket. Ordet härstammar från det arabiska ordet ”Qurban”’som innebär att man utför goda gärningar för att närma sig Gud.

Varje år offrar muslimer runt om i världen ett djur för att återspegla Abrahams villighet att offra sin son Ismail för Guds skull. Minst en tredjedel av köttet bör skänkas till fattiga.

Enligt de flesta lärda är adahi/qurbani antingen obligatoriskt eller stark rekommenderat för varje vuxen muslim som har råd det vill säga har egendom utöver hans/hennes egna behov. Det räcker med en adahi/qurbani från varje hushåll/familj.

Det är lämpligt att Adahi/Qurbani betalningar ges så tidigt som möjligt, men annars har man tid på sig fram till den tredje dagen efter Eid (13:e Dhu’l-Hijjah) före Maghrib.

Adahi/qurbani utförs genom Islamic Reliefs fältkontor i Asien, Afrika och Europa. Islamic Relief fältkontor köper offerdjuren och distribuerar dessa lokalt.

För att säkerställa att adahi/qurbani distribueras till de mest behövande, uppmuntrar Islamic Relief givarna att ge adahi/qurbani utan att specificera ett enskilt land. Under tidigare år har situationen uppstått där vissa områden har fått en mycket stor andel av adahi/qurbani medan andra länder, där behovet kan vara större, har fått en betydligt mindre andel.

Detta varierar från land till land, och anpassas efter tillgång och lämplighet, kvalitet och pris.

Ja, alla de olika utgifterna såsom kostnader för djuret, transport, lagring, val av mottagarna och distribution ingår i priset.

Administrativ avgift är ca 9 %, avgifterna täcker kostnader för transport, förpackning, distribution, personal samt organisatoriska kostnader.

Islamic Relief har utfört adahi/qurbani sedan 1986. Som med våra andra projekt, övervakas och granskas Islamic Relief arbete ständigt. Rapporter som visar vad som hände i varje land produceras varje år.

Nej. Det skulle kosta för mycket att administrera det.Vi har fått en hel del sådana önskemål men tyvärr är det inte möjligt.

Det vore bättre om man inte besökte vid detta tillfälle eftersom vårt team är mycket upptagen med distribution till byarna. Därför har våra team inte kapacitet eller tid att ta hand om gäster. Men om individer är närvarande vid de platser där adahi/qurbani håller på distribueras då de är välkomna att titta på.

Islamic Relief bedömer behovet enligt dessa kriterier: Minsta inkomst i landet, ensamma kvinnor som familjehuvuden, familjer med funktionshindrade, äldre personer, barn under fem år, gravida kvinnor och ammande mödrar. Islamic Relief distribuerar endast ett adahi/qurbani köttpaket till varje familj oavsett familjens storlek.

Under en av dagarna under Eid. Islamic Relief köper djuren i förväg, för att garantera att kunna ge de behövande kött under Eid. Vid behov görs modifieringar och extra finansiering överförs till det berörda landet. I realiteten donerar givare alltså till adahi/qurbani från djur som redan är uppköpta.

Islamic Relief har distribuerat adahi/qurbani sedan 1986. Vi ser till att de mest utsatta familjerna prioriteras, att de får bästa möjliga kvalitetskött genom våra strikta djurvalskriterier och att djur transporteras och slaktas på ett humant vis och i enlighet med strikta hygienkrav.

Så långt det är möjligt köper Islamic Relief lokalt producerade produkter för vårt arbete, och priserna varierar därför mellan länder. Att köpa från lokalsamhället gynnar handlare och bönder, såväl som den lokala ekonomin. Lokalt producerade produkter är oftast det billigaste sättet att utföra din adahi/qurbani och minimerar koldioxidutsläppen. Dina pengar räcker längre med Islamic Relief, eftersom vi i möjligaste mån undviker att lägga pengar på import.

Andra organisationer kan debitera andra priser för att utföra din adahi/qurbani. Detta kan bero på skillnader i leverantörer, projektimplementeringsmetoder och administrationskostnader. Islamic Relief är en av de största globala organisationerna som utför adahi/qurbani. Med 30 års erfarenhet har vi utvecklat en kostnadseffektiv och pålitlig process som resulterar i köttpaket av hög kvalitet.

Din adahi/qurbani är en mycket värdefull gåva som förser en utsatt familj med mat i några dagar och erbjuder dem ett viktigt näringstillskott, men den är i sig en kortsiktig insats. Vi vill hjälpa människor att lyfta sig ut ur fattigdom för gott. De flesta av de människor som får adahi/qurbani genom Islamic Relief deltar även i något av våra andra projekt, exempelvis utbildning eller hållbar försörjning. Om du också vill vara med och bidra på längre sikt kan du till exempel bli fadder genom vårt fadderprogram.

Detta innebär att Islamic Relief redan känner individerna i samhället och de som mest behöver din adahi/qurbani. De flesta familjer äter kött bara några gånger om året, men gåvan påminner dem också om att det finns människor runtom i världen som tänker på dem under högtiden.

I vissa områden kan det finnas logistiska problem med att köpa eller distribuera färskt kött. Andra områden har restriktioner för djurtransporter, varför Islamic Relief fryser eller konserverar adahi/qurbani-köttet i ett utvalt antal länder.

Konserverat kött har också många fördelar; exempelvis går inget kött till spillo och konserverna har en hållbarhetstid på fyra år. Eftersom köttet är förkokt, är det klart att äta och kan distribueras i områden där djur inte föds upp, eller i konfliktzoner.