ImageÖverlevande börjar få slut på mat, medicin och rent dricksvatten.
Översvämningarna dränkte nästan halvan av Bangladesh under monsunregnsdagarna.
Över 10 miljoner personer i över 40 provinser har påverkats av till följd av detta. Mer än 500 personer har dött hittills, inklusive flera som dödats av jordskred, och ormbett.

Hundratalstusentals bor i tillfälliga läger, och tusentals söker skydd i skolor, byggnader och andra platser för att hålla sig torra.
Kommunikation fungerar inte i många områden, järnvägsspår och broar sänkts under vattenytan eller spolats bort helt. Över 10 000 mil väg har förstörts och att tvingar nu folk resa med tillfälliga båtar över vattenmassorna. Det regnar fortfarande i många områden, men vattnet drar sig sakta tillbaka i de nordliga regionerna. I områden som av naturliga skäl ligger lågt ,t.ex. huvudstaden Dhaka, så drar sig också vattnet undan sakta och låter det boende förflytta sig i staden i knädjupt vatten.
Utbrott av sjukdomar
På grund av översvämningarna och bristen på mat, medicin och drickbart vatten riskerar en stor del av befolkningen vattenspridande sjukdomar.
Över 85 000 personer har ådragit sig diarrésjukdomar, sedan översvämningarna slog till i juli. Hälsomyndigheterna anmäler nu mellan 900 och 1 000 nya fall av akut diarré dagligen – mer än en tredjedel av dessa är barn. Mer än 17.000 fall av akuta andningsrelaterade fall har också anmälts. Risken att denna siffra ökar markant är stor med anledning av det kylnande vädret.
Image

Bristen på mat
Stora områden av jordbruksmark har förstörts av floders framfart vilka tog med sig, risskördar sockerbetor och andra grönsaker. Detta har lämnat tusentals personer utan mat eller hjälpmedel för att överleva. Även boskap och fisks fortplantning har påverkats av översvämningarna.
Medan mat tar slut så ökar priserna på det lilla som finns kvar till nivåer som de flesta inte har råd med. I desperation har många redan låna pengar till mat. De som ger lån tar betalt med hög ränta vilket skjuter de som lånar längre ner i fattigdom.
Det finns ett akut behov för mat, medicin, dricksvatten, räddningsutrustning, tillfälliga skydd och hygienartiklar.

Islamic Reliefs åtgärder
Islamic Relief har delat matpaket till omkring 11 000 personer i nordliga och centrala Bangladesh. Varje matpaket innehöll 20 kg ris, 2 kg lin, 1 kg salt och 1 liter olja. Arbetet görs i samarbete med FNs matprogram och UNICEF. IR har delat mer än 21 ton av kakor med extra hög proteinhalt till 39 000 personer.
IR har också haft vård/hygien informerande utbildningar för att hjälpa att stoppa spridningen av sjukdomar.

IR planerar i nästa nödhjälp:

  1. Dela ut mat till 10 000 personer.
  2. Fördela ris och grönsaksfrön till 4 000 familjer.
  3. Ge hjälp till att laga hus samt ge löngivande arbete till 1.802 familjer.