sl1

Sex år har passerat sedan invasionen i Irak började och även om situationen i vissa områden börjar lugna ner sig är kriget långt ifrån över. Barnen har drabbats hårt av den långa konfliktsituationen. Psykiskt och fysiskt våld mot barn ökar som en konsekvens av en allmänt hopplös och våldsam vardag.Under år 2009 har Islamic Relief Sverige tillsammans med Islamic Relief Irak, implementerat projektet ”Child Rights Convention”, med stöd från Forum Syd.Projektet startade våren 2009 och syftar till att utbilda och medvetandegöra c.a 1900 lärare i 50 skolor om hur man hanterar och uppmuntrar barn under svåra förhållanden. Totalt kommer c.a 40 000 barn ta del av projektets aktiviteter.