Återigen har Bangladesh drabbats av en förödande naturkatastrof

Cyklonen Roanu slog hårt mot de sydliga områdena Barisal och Chittagong med hårda vindar och kraftiga skyfall till följd.Ett 20-tal personer har dött och 1,3 miljoner människor har drabbats av cyklonen. Tusentals människor har tvingats fly från landets kustområden och flera öar har lagts under vatten.

Det kraftiga regnet har även orsakat jordskred. Tiotusentals byggnader har förstörts, mer än 100 skolor har skadats och elförsörjningen fungerar inte på flera håll.

Islamic relief Sveriges Generalsekreterare Abdallah Salah säger: ”Bangladesh är ett fattigt land med stora behov, som ofta drabbas av olika naturkatastrofer. Men nu behöver landet bistånd snabbt, behovet av mat, skydd och vatten är stort. Islamic relief Sverige har arbetat i Bangladesh sedan 2009. Vi har ett omfattande utvecklingssamarbete med Forum Syd, i Bangladesh – inte minst om att stärka kvinnors ställning. Mot bakgrund av det tidigare samarbetet är det en självklarhet för oss att skynda oss till hjälp när Bangladesh drabbas av en naturkatastrof.”

Vi är fast beslutna att förse med stöd och bistånd så länge vi behövs, och med din hjälp kan vi nå ut till fler!
BG: 900-1819 | PG: 900181-9
Swich: :9001819. Markera din betalning med “207303”