Stödet från Islamic Relief har räddat våra liv

Ousmane Diarra är 22 år och bor med sin fru och sin yngre bror Bournama i Kaulikoro regionen i Mali. Förra året under Ramadan distribuerade Islamic Relief i Mali ca 7 493 matpaket till familjer i behov, och Ousmane var bland dem.

Ousmane berättar; ”Min familj är bland de fattigaste i byn. Min bror Bourama får stöd av Islamic Relief till sina studier. Jag studerar också samtidigt som jag jobbar eftersom jag är familjens huvudförsörjare. Det är väldigt jobbigt att studera och försörja familjen samtidigt. Det händer ofta att jag missar lektioner för att jag måste jobba.”

I byn där Ousmane bor är jobben få och han oroar sig ständigt över hur han ska få ihop pengar till mat inför Ramadan, eftersom matpriserna går upp under denna månad.

”De senaste fem åren har vi fått ta del av matpaket som Islamic Relief distribuerar till fattiga familjer i vår by. Matpaketet minskar bördan och underlättar situationen under Ramadan månad. Stödet från Islamic Relief har räddat våra liv, berättar Ousmane”.

”Vi firar Eid al-Fitr med glädje och med förhoppningar om att våra böner blir besvarade och att vårt levebröd förbättras, InshaAllah. Under Eid dagen ber jag först Eid bönen och sedan går jag till marknaden och jobbar. Därefter fortsätter vi Eidfirandet med familj, vänner och grannar. Tack vara Islamic Relief har vi också möjlighet att äta ris och kött och ibland spagetti under Eid dagen.” Säger Ousmane.

”Under denna heliga månad, vill jag tacka Islamic Relief och alla generösa bidragsgivare som delar med oss av deras levebröd. Må Allah belöna alla dem med paradiset.”

Närmare en miljard människor lider av matbrist. Var med oss under denna heliga månad

ge-en-gava