Ramadan, en månad av barmhärtighet och välsignelser som stärker banden mellan de rika och de fattiga, en månad som påminner oss om de som konstant lider av hunger och törst. Det är chockerande vi pratar om ca en miljard människor runt om i världen som ständigt lider av hunger. Det är var sjunde person i världen.

Profeten Muhammad (saw)sade:”Den är inte en sann troende som äter sig mätt medan hans granne inte har mat att äta”.

Vi på Islamic Relief fortsätter kampen att utrota hungern och arbetar i några av de farligaste länderna världen över, med hopp om att lyfta samhällen från fattigdom för gott.

Islamic Relief vill inte bara föda människor – vi vill även ta reda på vad som orsakar hunger och avsluta det, för gott. Vi planterar grödor som kan överleva i svåra klimatförändringar, från torka till översvämningar. Vi bygger vattensystem så att jordbruksmark kan blomstra. Vi hjälper folk att få jobb och starta eget så att de kan tjäna tillräckligt för att köpa mat till sina familjer – vi vill helt enkelt lyfta dem ur hunger och fattigdom för gott.

Tvåbarnsmamman Zahida Meersai blev hemlös efter den svåra översvämningen i Pakistan 2010. För att Zahida ska kunna försörja sig och sin familj försågs hon med en symaskin av Islamic Relief. I dagsläget försörjer hon sin familj genom att sy klädesplagg och hon utbildar även andra kvinnor i sömnad. Det finns flera kvinnor som Zahida som är i behov av ditt stödd speciellt nu under Ramadan månaden.

Ta chansen och visa tacksamhet för vad Allah har givit dig, gå med oss i kampen mot hungern.

ge-en-gava