Den som på grund av sjukdom inte kan fasta avlägger han eller hon en avgift för varje dag som fastan inte kan uppfyllas, 75 kronor per dag. Det gäller även de som missat förra årets Ramadan på grund av  graviditet, amning eller sjukdom och inte hunnit ta igen de dagarna.

Vi garanterar att din Fidya når de mest behövande.

Betala din Fidya redan nu till Islamic Relief

PG: 900181-9

BG: 900-1819. Märk din betalning med 216355

ge-en-gava