Islamic Relief Sverige på besök till föräldralösa barn i Pakistan
Islamic Relief försörjer för närvarande över 26 000 föräldralösa barn världen över och ändå är det bara en liten del av de behövande.
Antal föräldralösa barn som får stöd via Sverige har ökat. Dessa barn är från olika delar av världen. De finns i både Afrika, Mellanöstern, Asien och länderna på Balkan. Barnen får hjälp i form av mat/dryck, kläder med speciell fokus på skolgång. Traumatiserade barn får särskild uppmärksamhet. ” I paradiset ska det finnas ett hus känt som lyckans hus. Ingen ska gå in förutom de som gjort föräldralösa lyckliga.”