I dag firas internationella flickdagen världen över. Det är en av FN:s internationella dagar som firas för att uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation.

Islamic Relief arbetar för att stärka flickors rättigheter och bekämpa fattigdom i mer än 40 länder. Alla flickor förtjänar jämlik tillgång till sjukvård, utbildning och grundläggande mänskliga rättigheter. Fira dagen genom att bli fadder till en flicka idag! https://islamic-relief.se/vad-vi-gor/kontinuerliga-projekt/for-faddrar-foraldralosa-barn