Islamic Relief Sverige är en biståndsorganisation som verkar för en rättvis och hållbar global utveckling och för att lindra mänskligt lidande i akuta situationer. Våra insatser genomgår utförliga granskningar för att säkerställa att pengarna går till ändamålet – och de gör verklig skillnad i människors liv.

Nyligen lämnades en motion in till riksdagen där det föreslogs att alla utbetalningar till Islamic Relief bör stoppas. Med anledning av detta vill vi ta tillfället i akt att förtydliga hur vår verksamhet granskas för att säkra att pengarna går till ändamålet, samt berätta vilken skillnad våra insatser gör i människors liv.

Islamic Relief är en oberoende humanitär organisation

Islamic Relief vill ge marginaliserade människor verktyg att leva ett värdigt och självständigt liv samtidigt som vi vill främja social och ekonomisk utveckling i samhället. Organisationen grundades år 1992. Vi är partnerorganisation till Islamic Relief Worldwide, som tillsammans med övriga partnerkontor under 35 år har nått ut till 120 miljoner behövande människor.

I en motion till riksdagen föreslår Sverigedemokraterna att alla utbetalningar till Islamic Relief ska stoppas, och anklagar Islamic Relief för att kontrolleras av Muslimska brödraskapet. Deras källa är en rapport som en rad forskare kritiserat för att sakna grund.

I vår verksamhet förvaltar Islamic Relief gåvor och bidrag både från stora institutioner som Sida, Forum Syd och Radiohjälpen och från enskilda privatpersoner. Dessa pengar används för att hjälpa så många som möjligt av världens mest utsatta människor. Det är oerhört viktigt att biståndspengar verkligen används till det de är avsedda för. Islamic Relief välkomnar därför alla form av saklig granskning av vår verksamhet. Med anledning av ovanstående motion vill vi dock klargöra ett par saker:

  • Islamic Relief är en politiskt obunden humanitär organisation som hjälper civila i krig, konflikt och katastrof. Detta arbete bedrivs för de människor som har störst behov, utan åtskillnad vad gäller kön, etnisk eller religiös tillhörighet och utan förväntan att få något i gengäld.
  • Islamic Relief har inga kopplingar till några politiska organisationer, varken Muslimska brödraskapet eller några andra. Vi samverkar däremot med såväl flera västerländska regeringar som med FN-organ, och vår verksamhet granskas på de sätt som partnerskapen kräver. Utöver svenska Sida, Forum Syd och Radiohjälpen samarbetar Islamic Relief på global nivå med ytterligare flera västerländska regeringar och FN-organ. Tillsammans med World Food Programme har vi exempelvis under 2019 delat ut mat till 2,2 miljoner människor i Jemen varje månad. Läs gärna mer här: https://news.un.org/en/story/2019/05/1039571
  • Som trosinspirerad organisation inspireras vårt arbete av islamiska värderingar, närmare bestämt ansvar, medkänsla, uppriktighet, social rättvisa och fulländning. Vår verksamhet är dock inte missionerande utan humanitär.
  • Islamic Relief Sverige är medlem i branschorganisationen Giva Sverige samt har 90-konto, för att säkra etisk och professionell insamling från privatpersoner.

Utöver pengar från privatpersoner får Islamic Relief också medel från Radiohjälpen, Sida och Forum Syd. Här är några exempel på vad dessa resurser de senaste åren har möjliggjort:

Islamic Relief ordnar läskunnighetskurser för kvinnor i Afghanistan

I fyra decennier har krig och konflikter avlöst varandra i Afghanistan. Fattigdomen är utbredd och 3,5 miljoner barn beräknas inte gå i skolan. I provinserna Balkh och Bamyan är läskunnigheten bland kvinnor på vissa håll så låg som 33 procent. När kvinnor lär sig läsa ökar också deras ekonomiska möjligheter, deras självständighet – och chansen att de låter sina egna barn gå i skolan. För att öka den sociala och ekonomiska statusen hos marginaliserade hushåll har Islamic Relief bedrivit kurser i läs- och skrivkunnighet för över 1 000 kvinnor, finansierade av Forum Syd. En av de medverkande är Zahra. Hon är nu i 40-årsåldern och ville gå i skolan när hon var ung, men kunde inte eftersom hon istället gifte sig i ung ålder.  Så här säger hon:

– Efter 40 dagar på kursen gick jag till marknaden och såg en skylt med hygienupplysning. Jag kunde lätt läsa och förstå vad det stod. Det uppmuntrade mig och gjorde mig säker på att jag kan fortsätta min utbildning.

Islamic Relief hjälper till att bygga upp sjukvården i Syrien

Kriget i Syrien har pågått i mer än åtta år, och har slagit hårt mot det syriska sjukvårdssystemet. Bombattacker har förstört sjukhus och personalbrist råder till följd av att människor, inklusive läkare och sjuksköterskor, flytt. Islamic Relief har under flera år verkat för att förbättra de civilas tillgång till vård genom att öka kapaciteten och kompetensen hos lokal sjukvårdspersonal.

Under 2017-18 finansierade Sida en satsning där Islamic Relief stöttade 123 vårdcentraler, 13 dialyscenter och nio blodbanker. Dessutom försågs fyra rullande kliniker med avancerad medicinsk utrustning för att göra högkvalitativ vård tillgänglig för fler. 163 personer ur sjukvårdspersonalen fick fortbildning, och totalt beräknas över en halv miljon människor ha gynnats av insatsen. Här finns en film som visar arbetet på de rullande klinikerna.

Islamic Relief delar ut mat och skapar inkomstmöjligheter i Jemen

I Jemen har kriget pågått i över fyra år och den humanitära krisen i landet räknas som världens värsta. I december 2018 hade över 19 miljoner människor brist på mat och fem miljoner barn hotades av svält. 22,2 miljoner av 29,3 miljoner invånare behöver humanitär hjälp. Dessutom gör konflikten det svårt för humanitära organisationer att få tillträde till utsatta människor, och över 1,5 miljoner människor beräknades under sommaren 2018 bo i områden där det var mycket svårt att få tillträde.

Men Islamic Relief har stark närvaro i Jemen – vi finns i 19 a de 22 provinserna och lyckas i många fall nå ut till de mest sårbara människorna. Vi har delat ut matpaket och restaurerat vattenkällor till de mest behövande människorna.

En av orsakerna till hungerkatastrofen är att konflikten har raserat människors inkomstkällor. Islamic Relief har i Sida-stödda insatser givit människor ersättning för att restaurera bevattningssystem, och kvinnor har stöttats för att få starta egna verksamheter såsom frisersalonger, skrädderier och klädaffärer.

Ovanstående är några enstaka exempel ur en omfattande verksamhet som bedrivs i ett 20-tal länder. Läs gärna mer i våra Årsrapporter, som du hittar här.

Islamic Relief värdesätter det förtroende som givare, institutioner och samarbetspartner visar oss i arbetet med att lindra mänskligt lidande och verka för en rättvis och hållbar global utveckling. Stoppade utbetalningar till Islamic Relief Sverige vore i första hand förödande för alla de människor i krig och katastrofer vars akuta lidande lindras genom Islamic Reliefs insatser. Dessutom äventyras projekt som bidrar till att lyfta människor ur fattigdom, främja utveckling och stärka kvinnors mänskliga rättigheter.

Hör gärna av er till oss vid frågor: info@islamic-relief.se