I somras fick Sverige en försmak av vad en varmare jord kan innebära i form av skogsbränder, odlingar som slår fel och bönder som tvingas nödslakta djur i brist på foder.

I andra delar av världen är effekterna av klimatförändringarna vardag och ofta är det fattiga samhällen som drabbas. Människor ser sina inkomstmöjligheter minska och tvingas lämna sina hem. I vårt arbete för en rättvis och hållbar global utveckling är Islamic Relief därför aktiva i projekt för att hantera klimatförändringar.

Våra miljösatsningar inkluderar både att rusta lokalsamhällen för att hantera klimatförändringar och att själva vara aktörer för en hållbar utveckling. Islamic Relief Sverige driver projekt där miljöklubbar i Kenya planterar träd för att bromsa skogsförstöringen, och hjälper näringsidkare i Indonesien att bättre överblicka oförutsägbart väder som påverkar deras inkomster.

Islamic Reliefs partnerkontor i andra delar av världen driver också många miljörelaterade projekt, exempelvis i Malawi. Där fylls dammar för fiskodling av naturliga källor och avrinningen blir till bevattning av grönsaksodlingar. Avfallet från grönsakerna blir i sin tur till fiskmat i ett hållbart kretslopp. Hur kan du bidra till att minska ditt ekologiska fotavtryck?