”Jag hade en dröm” – rättvisa för Gaza 100 dagar efter vapenvilan

Det är nu 100 dagar sedan vapenvilan mellan Israel och Hamas som markerade slutet på de våldsamheter som dödade 248 palestinier på Gazaremsan och 12 civila i Israel. Men den ockupation som kränker 2 miljoner palestiniers mänskliga rättigheter kvarstår.

Genom kampanjen ”Jag hade en dröm” vill Islamic Relief uppmana det internationella samfundet att förmå Israel att upphöra med ockupationen och samtidigt ge palestinier i Gaza möjlighet att uppfylla sina drömmar.

Israels ockupation och blockad av Gaza begränsar palestiniers tillgång till hållbara inkomstkällor, sjukvård och utbildning. Den begränsar deras rörelsefrihet och möjligheten att importera och exportera. Blockaden utgör en kollektiv bestraffning, och ett brott mot internationell rätt.

I augusti 2012 släppte FN en rapport som varnade för att Gaza skulle vara obeboeligt år 2020. Sedan dess har befolkningen bara fortsatt att växa. På ett område inte ens hälften så stort som Öland lever 2 miljoner människor, isolerade från omvärlden. 80 procent av Gazaborna är nu beroende av humanitärt stöd. Det råder stor brist på rent vatten och el, vilket försvårar livet för enskilda människor och för myndigheter att tillhandahålla sanitet och vård.
Islamic Relief träffar dagligen människor som påverkas av ockupationen inom alla aspekter av livet, från tak över huvudet, till hälsa, inkomstkällor och utbildning.

 

15 000 hem skadades i bombningarna

Gazaremsan är en av de mest tättbefolkade platserna på jorden, men mer än 15 000 hem förstördes helt eller delvis av bombningarna i våras. Tusentals människor blev hemlösa. Islamic Relief kräver att gränsövergångarna öppnas och byggmaterial släpps in så att familjer kan bygga upp sina hem och återfå sitt hopp om framtiden.

 

Majoriteten av Gazas tonåringar lider av PTSD

I bombningarna i våras dödades 248 palestinier i Gaza. Långt fler lämnades i djup sorg efter anhöriga och traumatiserade av de ständiga attackerna. En hel generation unga människor är traumatiserade av bomberna och blockaden. En elvaåring i Gaza har nu genomlevt fyra krig. Två av tre tonåringar i Gaza lider av post-traumatiskt stress-syndrom, PTSD. Små barn kan inte sova på grund av mardrömmar. Som en del av återuppbyggnaden av Gaza är det nu helt nödvändigt att investera i psykosocial hälsa för unga.

 

70 procent av Gazas unga är arbetslösa

Blockaden mot Gaza har skurit av landremsan från resten av världen, vilket har haft förödande konsekvenser för ekonomin och låst in invånare. Unga berövas sina drömmar om framtiden. 70 procent av de unga är arbetslösa, och deras liv präglas av rädsla och hopplöshet. Nu finns ett stort behov av att skapa möjligheter för unga att söka utbildning och jobb – även utanför Gazaremsan. Förra året släppte Islamic Relief Worldwide en rapport om framtidsutsikterna för Gazas unga, med särskilt fokus på arbetslöshet, utbildning och psykisk hälsa, som finns att läsa här.

 

Bomberna och pandemin har berövat tusentals barn på deras skolgång

Över 50 skolor i Gaza skadades i den senaste offensiven. Skolorna var redan stängda på grund av covid-19, och nu står tusentals barn utan skolgång. Barn i Gaza har rätt till utbildning. Vi måste investera i deras framtid och deras möjligheter att uppfylla sina drömmar.

 

Islamic Relief hjälper till att bygga upp Gaza

Islamic Relief har levererat humanitär hjälp i Gaza sedan år 1994 och vi arbetar tillsammans med civilbefolkningen för att stärka beredskapen inför och insatser under kriser. Våra program i Gaza omfattar bland annat matsäkerhet och nutritionsinsatser, tillgång till hälsovård och utbildning, samt utbildning, inklusive yrkesutbildning, riktat till arbetslösa ungdomar. Under år 2019 stöttade vi mer än 400 000 människor i Gaza.

 

Svenska Sida har stöttat praktikplatser och framtidshopp för unga Gazabor

Islamic Relief arbetar med finansiering från svenska biståndsmyndigheten Sida sedan flera år tillbaka med att förse nyexaminerade studenter med tillfälliga anställningar. Flera hundra unga har varje år fått tillfälliga anställningar inom exempelvis utbildningssektorn. Genom att utrusta människor med möjligheter att försörja sig själva gör man dem också mindre sårbara i samband med kriser, ökar framtidstron och stärker motståndskraften. Detta är enormt viktiga resultat i den kroniska humanitära kris som Gaza utgör. I insatserna har vi prioriterat marginaliserade grupper såsom människor med funktionsvariation, kvinnor och ungdomar. Islamic Relief har också genomfört utbildningar om könsbaserat våld som nått flera tusen människor.

Utvärderingar som gjorts efter projekten har visat att de medverkande hade större hopp om framtiden och större tilltro till sin egen förmåga att hantera svårigheter. Många fick också anställningar eller fick arbeta som volontärer mot viss ersättning när praktiken var över.

 

Wesams växhus bombades – hela skörden förstördes

Jordbrukaren Wesam fick hjälp av Islamic Relief att bygga ett växthus och kunde försörja två familjer på inkomsterna. Men under bombningarna i våras träffades växthuset, skörden förstördes och Wesam gick miste om sin inkomstkälla.

Vanliga frågor

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade nyheter

Rättelse om Islamic Relief efter Sverige möts i SVT 

Nyheter

Afghanistan: Hungerkrisen förvärras för varje dag som går

Nyheter

100 dagar efter vapenvilan i Gaza – Islamic Relief inleder kampanj för återuppbyggnad

Nyheter

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.