Kärlek - gåvan som för oss samman

Under Dhul-Hijjah, den sista månaden under det islamiska året och årets bästa tio dagar, påminner vi oss själva om uppoffringen. Qurbani är handlingen som för oss alla samman, och precis som kärleken är större än oss själva.

Förra året distribuerade Islamic Relief Qurbani/Adahi till över 4 miljoner utsatta människor i 28 länder. I år hoppas vi på att nå ännu fler.

Qurbani2024 far grafik
RS338362 Kenya Qurbani 2023 Animals Inspection Garissa County 9

Vad är Qurbani/Adahi?

Qurbani betyder uppoffring. Varje år under den islamiska månaden Dhul Hijjah offrar muslimer över hela världen ett djur – en get, ett får, en ko eller en kamel – för att påminna om profeten Ibrahims vilja att offra sin son Ismail för Guds skull.

Efter att djuret har offrats delas dess kött ut till de mest behövande. Du kan också ta reda på mer om hur Islamic Relief distribuerar Qurbani-kött i de vanliga frågorna nedan.

Att donera Qurbani är starkt rekommenderat enligt majoriteten av de lärda och obligatoriskt enligt Hanafi Madhab för varje muslim som har ekonomisk möjlighet att göra det. Det finns också Qurbani-regler som anger vilka djur som kan offras, kvaliteten på det liv som djuret har levt, dess hälsostatus och riktlinjer för hur offret måste genomföras.

När inträffar Eid al-Adha 2024?

I år inträffar Eid al-Adha den 16:e juni. 
 
Eid al-Adha kallas ibland Qurbani Eid och infaller efter att den årliga pilgrimsfärden Hajj har avslutats. Beroende på land kan firandet av Eid al-Adha (10:e Dhul Hijjah) pågå i mellan två och fyra dagar. Qurbani (offret) utförs efter Eid-bönen.
RS347321 Iraq Eid Aldhs gift 2023 Diyala 4

Swisha din Qurbani

Genom att donera din Qurbani gör du det möjligt för människor i utsatthet att kunna delta under denna viktiga högtid. Det är nu vi visar att världen inte har glömt bort dem, att vi alla är enade. Varje donation når mellan 20–30 familjer som alla får ett köttpaket vardera.

Obs! För den som ska uppfylla den religiösa plikten så måste en hel qurbani doneras (minst 800 kronor).

Hållbar distribution i alla länder

För Islamic Relief är det viktigt att dela ut kött av god kvalitet. Vår globala organisation hanterar och distribuerar köttpaket med stöd från lokala och ansvarsfulla uppfödare. Vi ser till att alla som hanterar din Qurbani gör det med respekt för människa, djur och miljö.

 

Varje land och situation har sina egna förutsättningar. Därför varierar priset på din Qurbani beroende på vilken grupp av länder du vill nå ut till. Vi tar ansvar för att den når fram till de mest behövande. Nedan kan du se årets priser och grupper.

RS338676 IMG 1712 1

Årets prislista – Qurbani 2024

Din gåva är en religiös plikt som vi tar på största allvar. Det är tack vare din uppoffring som vi kan hjälpa människor och göra skillnad runt om i världen. Fortsätt att vara du.

Obs! För den som ska uppfylla den religiösa plikten så måste en hel qurbani doneras (minst 800 kronor).

Swisha din Qurbani till 900 18 19 märk ”Grupp X” (x = A, B, C, D, E, F) eller via hemsidan nedan.

Lorem Ipsum is

Lorem Ipsum is simply du

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the ind

Lorem Ipsum is simply du

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the ind

Lorem Ipsum is simply du

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the ind

Lorem Ipsum is simply du

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the ind

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.