Islamic Relief Sverige är en del av en global familj. Förra året nådde Islamic Relief Worldwide 7,4 miljoner människor med katastrofhjälp och långsiktiga utvecklingsinsatser.

I förra veckan släpptes Islamic Relief Worldwides årsrapport för 2017, som i sin helhet finns att läsa här (på engelska).

I rapporten framgår att IR-familjen fanns på plats för att hjälpa civila efter 16 naturkatastrofer under 2017 – från torka och svält i Östafrika till översvämningar i Bangladesh och Sri Lanka.

Islamic Relief har från starten av konflikterna i Syrien och Jemen kämpat för att bistå drabbade civila i och utanför länderna. Under 2017 försågs exempelvis över 1,5 miljoner syriska internflyktingar med sjukvård, mat och skydd. Vi levererade också 19 ton med läkemedel för att lindra effekterna av koleraepidemin i Jemen, den värsta i världen i modern tid.

Islamic Reliefs vision är dock att lyfta de mest sårbara ur fattigdom och tillhandahålla verktyg för att stärka människor och samhällen på lång sikt. En faktor som drabbar redan fattiga befolkningar hårt är klimatförändringar. Under 2017 arbetade vi därför med 50 olika projekt för att minska klimatförändringarnas negativa påverkan, bland annat i form av soldrivna bevattningssystem i Malawi.

Ett annat av Islamic Reliefs fokusområden är jämställdhet mellan könen. Under 2017 har vi bland annat engagerat religiösa ledare i Gaza att ta ställning mot barnäktenskap, och i Pakistan har vi bedrivit upplysningskampanjer om kvinnors och barns rättigheter ur ett Islamskt perspektiv. I en viktig insats finansierad av svenska SIDA tränades Islamic Relief-personal i Mali, Niger och Pakistan på att integrera ett jämställdhets- och barnskyddsperspektiv i insatserna.

Läs mer om vårt arbete internationellt och i Sverige här.

Islamic Relief vill tacka individer och institutioner för ert värdefulla bidrag till vårt arbete! Tillsammans gör vi skillnad.