fbpx

SWISH: 900 18 19

KINA

 

Här finns vi

Den ekonomiska ojämlikheten i Kina har minskat under de senaste 30 åren. 500 miljoner människor har lyfts ur extrem fattigdom. Men det finns fortfarande stora klyftor och omfattande miljöproblem.

Medan städerna utvecklas i rask takt är råder fortfarande utbredd fattigdom, särskilt på landsbygden i västra Kina. Infrastruktur såsom vägar, skolor och hälsoinrättningar är bristfällig. Många människor kan inte läsa eller skriva.

Många familjer är beroende av jordbruk, men risken för naturkatastrofer och konsekvenserna av klimatförändringar gör matförsörjningen svår för dessa människor.

Här är några fakta från Kina

  • 26 miljoner människor i Kina lever på mindre än 1,09 dollar per dag. (Världsbanken 2016)
  • Över 186 miljoner människor är drabbade av effekterna av naturkatastrofer (FN:s World Food Programme, 2017)
  • Över 200 miljoner småbönder bor i Kinas landsbygdsområden (FN: s World Food Programme, 2017)

Islamic Relief i Kina

Vi började arbeta i Kina som svar på översvämningar i Shaanxi-provinsen år 2002. Utöver att tillhandahålla nödhjälp hjälpte vi också samhällen att bygga nya bostäder när krisen var över. Idag arbetar vi tillsammans med lokala organisationer i provinserna Gansu, Sichuan, Shaanxi och Chongqing.

I Yongjing-länet i Gansu-provinsen där torka plågar samhällen varje år har vi byggt system för att ta tillvara regnvatten under regnperioden för att spara till torrperioden. Vattnet kanaliseras för att odla grödor, och på så vis blev denna vattenlösning också ett starkt bidrag till en bättre livsmedelsförsörjning.

Vi har också genom mikrofinansieringsprojekt givit människor möjligheter att skapa sig egna stabila inkomstkällor. De har fått boskap som i sin tur genererat nya inkomster. Islamic Relief har bedrivit utbildningsinsatser för flickor och

Under Ramadan och Eid al-Adha delar vi ut matpaket till några av de mest sårbara familjerna.

Genom att använda denna hemsida så godkänner du Islamic Reliefs Integritetspolicy