Jordbävningen var kraftig – 7,5 på Richterskalan.

Eleverna i en skola i norra Afghanistan hade lektion när deras klassrum plötsligt började skaka våldsamt. I tumultet när alla barn skulle ta sig ut trampades tolv flickor ihjäl. Men de är inte de enda som drabbats. Vi börjar få in mer information om effekterna av jordbävningen i Afghanistan och Pakistan. Den första dagens siffror över döda och skadade stiger. I länderna ligger den aktuella antalet nu på över 480 döda och 3145 skadade. Till det kommer 12000 hus som är totalförstörda. I Pakistan och Afghanistan har Islamic Reliefs Emergency Response Team kommit igång och jobbar för fullt. Man delar ut matpaket, filtar och liggunderlag till de drabbade.

Raja Rizwan Asfaq som är country director för islamic Relief Afghanistan säger att läget är väldigt svårt. Han uppskattar att 10 procent av regionens befolkning har drabbats vilket betyder 250.000 människor. Snöfall och jordskred försvårar situationen ytterligare. Erfarenheten från liknande katastrofer säger att när dammet lägger sig och eftersökningsarbetet kommer igång så stiger olyckstalet.

Din hjälp behövs för att de drabbade i området ska klara av den akuta situationen.

Du kan donera valfri summa på:

PG 900181-9 eller BG 900-1819

Swish, skriv in numret 9001819 och välj summa.

Märk din inbetalning med ”Jordbävningen i Pakistan/Afghanistan”.