Syrien behöver din hjälp

I mars 2019 har kriget i Syrien pågått i åtta år.  11,5 miljoner människor är på flykt, varav hälften inom landet. 13 miljoner människor behöver humanitär hjälp, 5,3  miljoner lever i läger utan tillgång till ordentliga möjligheter för matlagning, uppvärmning eller personlig hygien. Över sex miljoner människor har osäker tillgång till mat. Var tredje skola är förstörd eller används som skydd istället för utbildning.

Islamic Relief är på plats för att bistå civilbefolkningen med det mest nödvändiga. Genom åren har över fyra miljoner människor fått vårt stöd. Vi har bland annat levererat matpaket till människor på flykt, utbildat barn som tvingats lämna skolan och försett sjukhus med nödvändig utrustning för att ta hand om kroniskt sjuka patienter och gravida kvinnor.

Vi står alltid på de mest sårbaras sida. Tack för att du står där med oss! Bli gärna månadsgivare och hjälp oss vara redo när det gäller.

Våra insatser i Syrien omfattar:

  • Sjukvård

  • Matpaket och matkuponger

  • Vatten och sanitet

  • Skydd och tak över huvudet

  • Filtar, kläder, element.

  • Utbildningsinsatser

  • Psykosocialt stöd till familjer på flykt.