Krisen i Irak

Tio miljoner irakier (3,4 miljoner människor sedan 2014) är i dagsläget i behov av någon form av humanitärt stöd. Tusentals människor har tvingats lämna sina hem tillföljd av den våldsamma väpnade konflikt som pågår. Irakiska militärstyrkor arbetar för att befria områdena i västra och norra Irak. De pågående militära operationerna i Anbar-provinsen har lett till en ökad mängd internflyktingar.

Närmare 100 000 människor befinner sig nu i Falluja. Runt 750 människor har hittills bosatt sig i flyktingläger i Falluja. I Makhmur-distriktet, norra Irak har över 1 200 familjer flytt sina hem då stridigheterna väntas tillta i och med att Irakiska militärstyrkor planerar att befria Mosul. Islamic Reliefs avdelning i Irak är i stort behov av ekonomiskt bistånd för att kunna leverera hjälp till internflyktingar. Befolkningen i Irak är i akut behov av mat, vatten och annan utrustning för att klara sig.

Hjälp oss att hjälpa folket i Irak!
SMS:A IRH IRAK200 TILL 72980 OCH DONERA 200 KR! IRH IRAK100 för 100 kr. IRH IRAK50 för 50 k
PG: 900181-9 | BG: 900-1819. Swich: :9001819 Märk ditt bidrag med ”207312”