Den humanitära situationen i Irak fortsätter att förvärras och behovet av hjälp ökar varje dag. Miljoner flyktingar och internflyktingar befinner sig i en mycket allvarlig situation. Många som har flytt och flyr saknar tak över huvudet och mat, vatten och mediciner.

I Mosul har striderna pågått i över två veckor. Mosul har en befolkning på upp till 1,7 miljoner människor och under de senaste två veckorna har 10 000 människor flytt. FN räknar med att den pågående konflikten kan tvinga en miljon på flykt. Islamic Relief är på plats och hjälper fördrivna familjer. Familjer är i akut behov av tak över huvudet, mat, vatten och sanitet samt hälsovård. För att Islamic Relief ska kunna tillhandahålla viktig humanitär hjälp till utsatta familjer behöver vi även din hjälp. Vänligen donera generöst, så att vi kan agera snabbt och tillhandahålla humanitärt bistånd.

SMS:A IRH IRAK200 TILL 72970 OCH DONERA 200 KR! IRH IRAK100 för 100 kr. IRH IRAK50 för 50 kr. PG: 900181-9

BG: 900-1819. Swich: :9001819 Märk ditt bidrag med ”Irak”