Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade och fattiga länder. Hälften av befolkningen lever i fattigdom och extra utsatta är kvinnor och barn.

Islamic Relief genomförde ett projekt där kvinnorna på landsbygden i Rangpur fick hjälp att starta kvinnokooperativet Nawar. Syftet var att hjälpa kvinnorna att skapa en utkomst för sig själva, men också att säkra deras mänskliga rättigheter och att öka deras inflytande i samhället.

Kvinnorna i projektet utbildades specifikt inom textil- och klädproduktion, samt försäljning och marknadsföring. De kom igång och startade produktionen, de etablerade två försäljningscenter/butiker i staden Rangpu. De har ingick i samarbete med det stora bengaliska varuhuset Shwapno, vilket resulterat i att Nawars produkter numera säljs i ytterligare 50 butiker runt om i Bangladesh.

Projektet höll utbildningar och bymöten där sociala frågor kring kvinnor och barns rättigheter var i fokus, syftet med de insatserna är att medvetandegöra samhället om kvinnors utsatthet och deras rättigheter. Diverse möten och utbildningar hölls för olika samhällsaktörer, lokalpolitiker och polisen. Stort fokus under dessa möten var på hur man förebygger våld mot kvinnor och främjar deras rättigheter innanför såväl som utanför hemmet.

Nawar är ett lyckat exempel på långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete där människor får verktyg att försörja sig och som samtidigt driver samhället i en bättre och säkrare riktning.