Kontaktperson

Mohammad Beston Osman

Generalsekreterare

Är du en värderingsstyrd person och trygg chef som kan leda dig själv och andra? Har du ett ledarskap som inspirerar, skapar förtroende, tillit och engagemang? Vill du arbeta för en rättvis och medmänsklig värld där ingen lämnas utanför? Då kan du vara den vi söker! 

 

VILKA ÄR ISLAMIC RELIEF SVERIGE?

Islamic Relief Sverige är en humanitär biståndsorganisation som verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Vi arbetar för att lindra mänskligt lidande oavsett religion och etnisk tillhörighet i såväl akuta situationer som genom långsiktiga utvecklingsinsatser där vi förser människor med verktyg för att själva kunna ta makten över sina liv. Islamic Relief Sverige är strategisk partner till Sida och ingått i FPA med ECHO samt samarbetar med ForumCiv. Vi har ett 90-konto och följer därmed Svensk Insamlingskontrolls regler samt är medlemmar hos Giva Sverige och följer Giva Sveriges kvalitetskod för insamlingsorganisationer. Vi vill vara en förebild i att stödja individer, grupper och institutioner i att utveckla sin omgivning så att den präglas av trygghet och omtanke. 

Vi som jobbar här är både troende och icke-troende men enas kring värderingarna Ansvar, Medkänsla, Uppriktighet, Social Rättvisa och Fulländning. Vår organisation är religiöst och politiskt obunden och värdesätter mångfald, jämställdhet och hållbarhet. 

 

VEM SÖKER VI?

Som Generalsekreterare för Islamic Relief Sverige leder du andra genom att inspirera och skapa förtroende, bygga tillit och engagemang inom ramen för organisationens mål och vision.

Du är en empatisk person som har god självkännedom och vill jobba med feedback som en naturlig del av vår arbetskultur. Som Generalsekreterare ska du vara tillgänglig och skapa en psykosocial trygghet för samtliga medarbetare inom organisationen.

Du besitter en stark kommunikativ förmåga och kan vara ansiktet utåt för organisationen. Du tar initiativ och är handlingskraftig samt kan stötta både din ledningsgrupp och styrelsen i olika sammanhang som kräver ett nära ledarskap. För att lyckas med rollen behöver du vara lyhörd och tydlig samt våga fatta komplexa beslut i skarpt läge.

Du är van att arbeta proaktivt och förväntas vara en brygga mellan förtroendevalda, tjänstepersoner, medlemsorganisationer, givare och andra viktiga intressenter för Islamic Relief Sverige. Du kommer, inom ramen för vår internationella federation (Islamic Relief Worldwide), vara en röst åt Islamic Relief Sverige i olika sammanhang.

 

DITT ANSVARSOMRÅDE SOM GENERALSEKRETERARE 

I rollen som Generalsekreterare ansvarar du tillsammans med avdelningschefer för att verkställa organisationens policy, strategi och verksamhetsplan samt att optimera resursutnyttjandet inom alla avdelningar. Du rapporterar till Styrelsen och säkerställer att verksamhetsstrategier genomförs i linje med gällande riktlinjer och bidragsgivares krav. Rollen innefattar budgetansvar, personalansvar för avdelningschefer samt att säkerställa en god arbetsmiljö. Du upprätthåller relationer med interna och externa intressenter, inklusive ett nära samarbete med Islamic Relief Worldwide. Du representerar organisationen utåt, särskilt i kontakt med institutionella bidragsgivare och beslutsfattare, för att stärka förtroendet och öka engagemanget.

 

EXEMPEL PÅ DINA ARBETSUPPGIFTER

 • Leda det nationella kansliet med cirka 40 medarbetare, varav fem chefer.
 • Implementera strategier fastställda av styrelsen och säkerställa operativa beslut.
 • Hantera budgetuppföljning, prioritera och besluta i ekonomiska frågor inom budgetramen.
 • Utöva tydligt, strategiskt och kommunikativt ledarskap.
 • Vara lyhörd och choachande, främja delaktighet och engagemang.
 • Ha ett nära samarbete med förtroendevalda och andra nyckelpersoner.
 • Du arbetar målinriktat vilket innebär att obekväma arbetstider samt tjänsteresor förekommer, både inrikes och utrikes. Du förväntas därför vara anträffbar vid behov.

 

ERFARENHET OCH KOMPETENS

 • Akademisk utbildning inom relevant område.
 • Minst 5 års erfarenhet av chefsarbete
 • Flytande i svenska och engelska i både tal och skrift.
 • Erfarenhet av att leda en dynamisk organisation mot gemensamma mål i enlighet med strategisk vision i en komplex och utmanande miljö.
 • Erfarenhet av att verka i en idéburen organisation utifrån en större mångfald, den muslimska värdegrunden och det civila samhället.
 • Erfarenhet av bistånd-, utvecklingsarbete och humanitära frågor.
 • Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete inom en dynamisk organisation.
 • Erfarenhet av att representera organisationer i officiella och inofficiella sammanhang, på nationell och internationell nivå.

 

MERITERANDE

 • Erfarenhet eller god förståelse för internationella utvecklingsfrågor.
 • Kunskap i ytterligare språk utöver svenska och engelska.
 • Kunskap/bekantskap med följande program: Jcad riskhantering, Cascade strategiprogram, Visma 1000, Visma Lön, Heartpace HR verktyg.

 

ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Anställningen avser en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal med Unionen (Tjänstemannaavtalet mellan Unionen och Fremia). Bakgrundskontroll görs på samtliga nya medarbetare i enlighet med vår Safeguardingpolicy och Screeningpolicy i form av utdrag från polisens belastningsregister samt Screening verktyg. Det sistnämnda är ett verktyg som granskar offentlig digital information, diverse brott, samt misstanke om brott, nätverk med politiskt utsatta personer och identifierar tredjeparts risker.

ERSÄTTNING

Fast månadslön.

FÖRMÅNER 

Islamic Relief Sverige erbjuder sina anställda förmåner i form av friskvårdsbidrag alternativt 1 timme friskvård/vecka, hälsoförsäkring via Skandia där medarbetare har möjlighet att kontakta Hälsoslussen i samband med fysisk eller psykisk ohälsa, subventionerad lunchförmån, samt tjänstepension m.m. 

AKTIVT MÅNGFALDSARBETE 

Vi är stolta över vår mångkulturella organisation och arbetar aktivt med likabehandling, mångfald och att skapa en socialt hållbar organisation för alla våra medarbetare. På vårt kansli med cirka 40 medarbetare talas totalt 26 olika språk, från svenska och tigrinja till arabiska, somaliska. 

Bland medarbetarna är idag 58 procent kvinnor.

SÅ HÄR ANSÖKER DU

Sista dag att ansöka är 19 augusti 2024 men intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstiden har löpt ut.

CV skickas till e-postadress:

gs-rekrytering@islamic-relief.se Ange Generalsekreterare som rubrik i ditt mail samt var du hittade annonsen.

Välkommen med din ansökan!

KONTAKTPERSON

Om du har frågor om tjänsten kontakta:

Styrelseordförande

Mohammad Beston Osman på

mohammad.osman@islamic-relief.se

Facklig representant

Saba Gebrewold

­­­saba.gebrewold@islamic-relief.se.

Generalsekreterare

Generalsekreterare

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.