65 miljoner människor är på flykt från sina hem och står inför en kall och svår vinter i år. Det här året har kantats av konflikter och katastrofer och som alltid är det barnen som drabbas värst.

Vintern innebär ännu mer elände för människor på flykt. Många lever just nu i tillfälliga boenden som inte är utrustade för den kalla vintern och saknar varma kläder och rätt utrustning för att klara den bitande vinterkylan. Hjälp oss att förse familjer med filtar, madrasser och lakan för att hålla frosten borta och klara vinterns kalla månader.

Donera till:
Swish: 9001819
PG: 900181-9
BG: 900-1819
Märk betalningen med: Vinter