IRAK. Nära en tredjedel av Iraks folk är i behov av omedelbar nödhjälp, visar en ny rapport. Våldet har skymt en mänsklig kris som internationella givare har varit dåliga på att uppmärksamma.

Uppemot åtta miljoner, det vill säga var tredje irakier, är i akut behov av nödhjälp enligt en färsk rapport från brittiska hjälporganisationen Oxfam och NCCI, ett nätverk i Bagdad för inhemska och utländska enskilda organisationer.

Allra svårast är situationen för de två miljoner internflyktingarna – en tredjedel av dem får inte del av regeringens nödhjälpsprogram.

Hela 70 procent av irakierna har dålig tillgång till vatten. Elförsörjningen är bristfällig och drabbar sjukhus, där även bristen på basal sjukvårdsutrustning är stor. Ändå har internationella givare inte insett vidden av den mänskliga katastrofen, skriver Oxfam och NCCI. TT