Afghanistan

Afghanistan står mitt i en eskalerande humanitär kris, orsakad av tilltagande konflikt, våldsamheter och svår torka. Islamic Relief ser med oro på händelseutvecklingen där 14 miljoner människor har svårt att få mat för dagen och 4,9 miljoner människor befinner sig på flykt inom landet.

Afghanistan står mitt i en eskalerande humanitär kris, orsakad av tilltagande konflikt, våldsamheter och svår torka. Islamic Relief ser med oro på händelseutvecklingen där 14 miljoner människor har svårt att få mat för dagen och 4,9 miljoner människor befinner sig på flykt inom landet. 

Nu lanserar vi en global insamlingskampanj för att stötta Afghanistans folk. Ditt bidrag gör skillnad.  

Islamic Relief är på plats med insatser för att säkra de mest sårbara människornas tillgång till mat, vatten, hygien, tak över huvudet samt skydd. Nu startar vi en global insamlingskampanj för att stötta Afghanistans civilbefolkning som nu står inför mycket svåra prövningar.  

Utvecklingen i Afghanistan är mycket oroväckande. Landet har i fyra decennier härjats av konflikt, en konflikt som de senaste veckorna har eskalerat och drivit tiotusentals människor på flykt. Många av internflyktingarna sover under bar himmel och saknar tillgång till de mest grundläggande behov och skydd.  

Ovanpå detta råder den värsta torkan på flera år och enligt World Food Programme lever 14 miljoner människor i matosäkerhet och har svårt att få mat på bordet. Många miljoner av dessa hotas av akut hungersnöd.

– Vi är väldigt bekymrade över utvecklingen i Afghanistan. Hungern har brett ut sig markant och den påverkar de mest sårbara grupperna, däribland kvinnor och barn. Internflyktingarna lever under svåra förhållanden. Vi är också oroliga över att hungersituationen kan utvecklas till svält. Vi uppmanar alla sidor till återhållsamhet och omedelbar vapenvila, säger  Mohammad Golam Sorwar. programchef för Islamic Relief Afghanistan. 

Nu är det oerhört viktigt att humanitära aktörers tillträde säkras och respekteras, samt att insatserna för att bistå civila skalas upp. 

Islamic Relief har arbetat i Afghanistan sedan år 1999. Vi levererar humanitär hjälp till de mest sårbara, bland annat till människor på flykt undan torka och konflikt. Vi kommer nu i ett första skede att fokusera våra insatser till huvudstaden Kabul, samt provinserna Balkh, Nangarhar och Herat, där många internflyktingar finns.  

Islamic Relief kommer att säkra människors tillgång till mat, vatten, tak över huvudet samt dela ut hygienkit till människor på flykt. Detta kan din donation räcka till: 

  • Dunk för vattenförvaring: 250 kronor.
  • Hygienkit: 350 kronor.
  • Kit med hushållsutrustning: 1 000 kronor.
  • Matpaket med 60 kilo vetemjöl, 29 kilo ris, 6 liter matolja, 14 kilo bönor, 1 kilo salt, 6 kilo socker: 1 200 kronor.
  • Tak över huvudet: 6 700 kronor.  

Under 2020 levererade Islamic Relief humanitär hjälp till knappt 168 000 människor, och 308 000 människor nåddes av våra insatser för att dämpa smittspridningen och konsekvenserna av coronapandemin. 

Vanliga frågor

Afghanistan står mitt i en eskalerande humanitär kris, orsakad av tilltagande konflikt, våldsamheter och svår torka. Covid-19-pandemin gör situationen ännu värre. 14 miljoner människor har svårt att få mat för dagen och 4,9 miljoner människor befinner sig på flykt inom landet. Många av internflyktingarna sover under bar himmel och saknar tillgång till de mest grundläggande behov och skydd.

Islamic Relief har funnits i Afghanistan sedan år 1999. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med humanitärt stöd såsom tak över huvudet, skydd för människor på flykt, tillgång till mat och till vatten, liksom med utvecklingsprogram inom hälsa, utbildning och kvinnors egenmakt. Detta arbete har vi genomfört både i områden som kontrolleras av talibanerna och av den tidigare regeringssidan. Som humanitär organisation guidas vårt arbete av de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, oberoende och opartiskhet. I samtliga våra insatser har vi civilbefolkningens bästa för ögonen och våra medarbetare följer noga upp för att säkerställa att stödet når de människor som behöver det som mest och att detta görs på det mest kostnadseffektiva sätt.

Vi har bland annat samarbetat med FN:s livsmedelsprogram World Food Programme för att bland annat säkra vård och behandling för gravida och ammande kvinnor, matutdelning och livsmedelsinsatser till flickskolor i Kandahar, Helmand, Uzgan, Zabul och Nimroz.

Under år 2020 genomförde Islamic Relief tillsammans med FN:s humanitära organ UN OCHA insatser för att begränsa effekterna av covid-19-pandemin, exempelvis hälsa, barnskydd, arbete mot könsbaserat våld och att förse människor med utrustning inför vintern. Vi har även arbetat med hållbara inkomstkällor, rehabiliteringsprogram vid narkotikaberoende, läskunnighet för kvinnor och ekonomisk egenmakt.

Vår målsättning och förhoppning är att kunna fortsätta med våra insatser även framåt.

Islamic Relief har en lång historia av att arbeta i Afghanistan, och vi är fast beslutna att stanna och bistå människor och lokalsamhällen i Afghanistan som nu står inför en humanitär katastrof. Nästan alla Islamic Reliefs medarbetare i Afghanistan är själva afghaner, som brinner för att bistå sina landsmän och medmänniskor i Afghanistan med humanitär hjälp.

I likhet med flera andra biståndsorganisationer pausade Islamic Relief tillfälligt våra insatser i samband med regimskiftet i mitten av augusti. Sedan dess har vi aktivt arbetat för att så snart det bara är möjligt återuppta insatserna i full skala och möta de enorma behoven. Detta sker bland annat genom möten med FN:s samordningsorgan för humanitärt bistånd, UN OCHA, andra biståndsorganisationer samt lokala myndigheter.

Vi planerar att sjösätta akuta humanitära insatser i Kabul, Balkh, Herat och Nangarhar så snart det är säkert och möjligt att göra det. Dessa insatser inkluderar mat, hygienutrustning, tak över huvudet och andra livsnödvändiga insatser för de mest sårbara, i synnerhet kvinnor och barn. Vår målsättning är också att återuppta och utöka våra långsiktiga utvecklingsinsatser och fadderprogram så snart som möjligt.

Islamic Relief i Afghanistan, liksom alla våra fältkontor, har starka kontroll- och uppföljningssystem och -processer, vilket bland annat innefattar fysiska besök under och efter genomförande, ekonomiska rapportering och revisioner, samt konsultationer med våra målgrupper före, under och efter implementering.

Just nu är behoven i Afghanistan oerhört stora med anledning av både torka, covid-19-pandemin och den eskalerande konflikten och de flyktingströmmar som har följt på den. Islamic Relief Afghanistan förbereder nu en stor humanitär insats och liksom i allt vårt arbete kommer vi att säkerställa att insatsen når de människor som är i störst behov.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Stöd detta ändamål

Islamic Relief kommer att säkra människors tillgång till mat, vatten, tak över huvudet samt dela ut hygienkit till människor på flykt. Donera

Swisha en gåva

Öppna swish och swisha till nr: 900 18 19. Tack vare din gåva är vi redo att rädda liv och dela ut nödhjälp när katastrofen sker.

04 Acceptance mark/Horizontal/Plate/Colour/Swish_Acceptance_Mark_Horizontal-Plate_SVGCreated with Sketch.

Andra ändamål

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.