Pakistan

Över 1200 människor befaras ha mist sina liv, tusentals skadade och barns drömmar har spolats bort med förstörda lekplatser och skolor. Gravida kvinnor som aldrig födde; ammande kvinnor som inte fick se sina barn växa upp. Den humanitära krisen är total.

Monsunregn och klimatförändringar dränker Pakistan

Säsongsregnet som slår till under sommaren har varit det värsta på mer än 30 år. Samtliga delstater i landet har drabbats, och skador på jordbruk, egendom och infrastruktur som orsakats av översvämningarna uppgår till mer än 100 miljarder kronor.

Samtidigt pågår en annan kris i långsammare takt. Pakistan har fler än 7000 glaciärer som täcker landets många dalar och berg. Trots att landet står för mindre än 1% av alla globala utsläpp drabbas Pakistan oproportionerligt av klimatförändringarna när glaciärerna smälter i högre takt än normalt. Detta riskerar att leda till enorma konsekvenser för invånarnas framtid.

  • 33 miljoner människor har drabbats, vilket motsvarar 1/7 av befolkningen.
  • 1/3 av landets yta befinner sig under vatten.
  • De värsta översvämningarna på 100 år 5 gånger mer regn än normalt har fallit.
  • Mer än 800,000 hektar jordbruksmark har förstörts, och närmare 1 miljon boskapsdjur har dött.

 

 

Vi finns på plats sedan 1992 och gör skillnad

Över 1200 människor befaras ha mist sina liv, tusentals skadade och barns drömmar har spolats bort med förstörda lekplatser och skolor. Gravida kvinnor som aldrig födde; ammande kvinnor som inte fick se sina barn växa upp. Den humanitära krisen är total.

Islamic Relief, svarar upp mot krisen genom att distribuera nödhjälp som bland annat innefattar mat- och livsmedelssäkerhet, vatten och sanitet.

Vi tillgodoser kontantstöd till familjer så att de kan komma upp på fötter, delar ut mat- & hygienpaket och sätter upp akutläger för de som fått sina hem bortspolade eller förstörda. Dessa insatser beräknas nå tiotusentals människor i ett inledande skede, och vi skalar upp allteftersom gåvor kommer in!

Pakistans befolkning kan inte vänta – donera till vår katastroffond här för att stötta insatserna på plats.

Vanliga frågor

Stöd detta ändamål

Din gåva säkrar tillfälliga bostäder för fler än 4.000 familjer som förlorat sina hem, samt matpaket, köksutrustning och hygienkit.

Swisha en gåva

Öppna swish och swisha till nr: 900 18 19. Tack vare din gåva är vi redo att rädda liv och dela ut nödhjälp när katastrofen sker.

04 Acceptance mark/Horizontal/Plate/Colour/Swish_Acceptance_Mark_Horizontal-Plate_SVGCreated with Sketch.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.