Syrien

Den humanitära situationen i nordvästra Syrien är mycket svår. 60 procent av befolkningen saknar tillräckligt med mat för dagen, och 2,7 miljoner människor i nordvästra Syrien är internflyktingar. Tiotusentals av dessa har förlorat sina hem på grund av översvämningar de senaste månaderna. Våldsamheterna i regionen har minskat, men sjukvårdsinrättningar och skolor lider av den långvariga konfliktens konsekvenser.

Sjukvården hålls vid liv

Under år 2020 attackerades minst 15 sjukhus som stöttades av Islamic Relief. Det råder också stor brist på utrustning såsom syrgas, röntgenapparater och respiratorer, liksom på sjukvårdspersonal. Islamic Relief stöttar 84 vårdinträttningar, sköter fyra kliniker och driver detta driver norra Syriens enda center för hjärtkirurgi.

Islamic Relief etablerade kliniken efter att sjukvårdssystemet i landet kollapsat till följd av kriget. 75-årige Ahmed från Kafr Nabl var den första patienten som fick vård vid anläggningen:

– Mitt hjärtproblem förvärrades till följd av posttraumatisk stress, och mitt hälsotillstånd var i dåligt skick. Tacksamhet till Gud, jag är vid god hälsa idag. Känslan är obeskrivlig – tack Islamic Relief!

Skolor har blivit måltavlor

Islamic Relief har intervjuat barn och lärare som överlevt dödliga attacker på sina skolor. De talar om hur barn har hoppat av sin utbildning, plågas av mardrömmar och är så rädda att de inte längre kan ta till sig undervisning ordentligt.

– Vi hade lektion när bombningarna plötsligt kom nära. Vi hörde ett högt ljud från ett flygplan som bombade skolan. Fönstren krossades och dörrarna flög upp. Vår lärare sa åt oss att inte gå ut. Vi låg på marken och gömde oss under bänkarna.

Amir, 15 år gammal, låg kvar under bänken tills bombningarna upphörde. På väg hem mötte han sin mamma, barfota, letandes efter honom. De upprepade attackerna mot skolor lämnar psykiska ärr hos barn och lärare under många år. Om barnen inte får stöd att bearbeta sina upplevelser kommer deras lärande och livskvalitet påverkas under lång tid framåt.

Islamic Relief arbetar med att restaurera och renovera skolor i nordvästra Syrien. Vi betalar löner till lärare och förser skolor med utrustning, böcker och liknande.

– En av de saker jag älskar med den här skolan är att lärarna är snälla och behandlar eleverna väl. Jag hoppas att det ska bli fred i Syrien och att jag ska kunna återvända till min by, slutföra mina studier och i framtiden bli läkare, säger Amir.

Islamic Relief har stöttat befolkningen i Syrien sedan 2012, och har hittills levererat bistånd till ett värde av 3,7 miljarder kronor. Biståndet har nått miljontals människor i Syrien och de omgivande länderna. Våra insatser omfattar:

  • Sjukvård
  • Matpaket och matkuponger
  • Tak över huvudet
  • Rent vatten & hygienartiklar
  • Vinterkit (kläder, element, eldningskol)
  • Finansiellt stöd till flyktingfamiljer
  • Psykosocialt stöd till människor på flykt

Läs mer om Islamic Reliefs arbete i Syrien här. 

Läs rapporten Syria’s devastating decade

I samband med tioårsdagen av konflikten släppte Islamic Relief Worldwide rapporten ”Syrias devastating decade”. Läs den här. Syria’s devastating decade booklet

 

Islamic Relief stöttar nordvästra Syriens enda hjärtkirurgiska klinik – se filmen!

Sjukvården i nordvästra Syrien är mycket hårt prövad efter tio år av krig. Det finns just nu en enda klinik för hjärtkirurgi, och den stöttas av Islamic Relief. Se filmen nedan där en av de första patienterna intervjuas. 

Vanliga frågor

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Stöd detta ändamål

Människor ska inte behöva välja mellan att frysa eller vara hungriga. Islamic Relief levererar vinterkit och mat till hundratusentals människor i norra Syrien.

Swisha en gåva

Öppna swish och swisha till nr: 900 18 19. Tack vare din gåva är vi redo att rädda liv och dela ut nödhjälp när katastrofen sker.

04 Acceptance mark/Horizontal/Plate/Colour/Swish_Acceptance_Mark_Horizontal-Plate_SVGCreated with Sketch.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.