/, Nyheter/Nödsituation i Gaza – Palestina

Nödsituation i Gaza – Palestina

2017-01-10T12:34:40+00:002010/07/05|
Den humanitära krisen på Gazaremsan håller på att eskalera i en alarmerande takt. Över 1,5 miljoner invånare har avskärmats från omvärlden, berövade även det mest basala av mänskliga behov för överlevnad pga. stängda gränser. Tillgången till mat, vatten, bränsle, el och medicinsk utrustning är svårt begränsad. Sjukhusen är beroende av generatorer vilket har lett till att endast direkt livshotande fall behandlas och även de som väntar på akuta operationer tillåts inte lämna.
Problem med avloppsutrustning har lett till att avfall dumpats i havet och bristen på adekvat renhållning håller på att orsaka en enorm hälsofara.
Hunger, rädsla och långvariga elavbrott har blivit vardagliga företeelser för folket i Gaza och hjälporganisationer finner det allt svårare att nå ut med hjälp till behövande.

Islamic Relief respons
Den 16 januari 2008 började Islamic Relief (IR) Palestina adressera den ständigt försämrande situationen och började förse Palestinska familjer med paket för hygien, köksredskap, filtar, gasnödlampor, matpaket och vatten.

IR behöver 5 miljoner pund (65 miljoner kronor) för att kunna fortsätta erbjuda mat, nutrition och hälsa samt skyddsanläggningar i de områdena mest drabbade av krisen. Livsviktiga läkemedel och annan medicinsk utrustning kommer att levereras till sjukhus och primärvården i samordning med WHO.

Er donation kan hjälpa folket i Gaza att överleva denna eskalerande humanitära kris.