Islamic Relief Sverige ska vara en trygg och säker organisation för de barn vi möter i vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot alla former av rasism, diskriminering, kränkningar, våld, sexuella övergrepp och utnyttjande av barn. För att förebygga denna typ av kränkningar och övergrepp har IR Sverige tagit fram en barnskyddspolicy – child safeguarding policy. Denna policy ska skydda barn och samtidigt visa att vi som organisation aldrig accepterar handlingar eller beteenden som bryter mot policyn. Läs hela policyn här.

Om du har blivit vittne till eller misstänker att ett barn har utsatts för någon form av kränkning av en anställd, förtroendevald eller volontär på Islamic Relief Sverige, så uppmanar vi dig att anmäla detta. Till beteenden som bör anmälas hör om ett barn har utsatts för skada, kränkning, diskriminering, någon form av fysisk eller psykiskt våld, sexuellt övergrepp eller utnyttjande.

Om du misstänker att en medarbetare, förtroendevald eller volontär inom Islamic Relief Sverige har gjort sig skyldig till kränkningar eller övergrepp så kan du här anmäla händelsen. Anmälan skickas då direkt till vår generalsekreterare samt personalavdelning. Klicka här för att göra en sådan anmälan.

Om du har en misstanke om kränkningar eller övergrepp där Islamic Reliefs generalsekreterare är inblandad ska anmälan hanteras av Islamic Reliefs ordförande samt personalavdelning. Klicka här för att göra en sådan anmälan.