Loading...
Effektrapport2018-10-19T16:26:57+00:00

Islamic Relief är medlem i Frii, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, tillsammans med Sveriges största insamlingsorganisationer. Frii verkar för att du som givare ska känna dig trygg med att dina pengar använts rätt och att insamlingen bedrivs transparent, etiskt och professionellt. Medlemmarna måste följa Friis kvalitetskod, och där ingår bland annat att skriva en effektrapport som beskriver organisationens strategi, kapacitet och uppnådda mål varje år. Här kan du läsa mer om Friis kvalitetskod. 

Klicka här för att läsa Islamic Relief Effektrapport 2017

Klicka här för att läsa Islamic Relief effektrapport 2016