Islamic Relief är medlem i Giva Sverige – tidigare Frii, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Giva Sverige är branschorganisationen för tryggt givande, där bland andra Sveriges största insamlingsorganisationer ingår. Giva Sverige ger ut märkningen Tryggt givande, som innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor. Läs mer om Kvalitetskoden här. 

Medlemmarna i Giva Sverige åläggs bland annat att skriva en årlig effektrapport för att visa på effekterna av sina insatser.

Klicka här för att läsa Islamic Relief Effektrapport 2018

Klicka här för att läsa Islamic Relief Effektrapport 2017

Klicka här för att läsa Islamic Relief effektrapport 2016