Islamic Relief har arbetat i Afghanistan sedan 1992, och är för närvarande verksam i 13 av landets 34 provinser. Under 2013 levererade vi en 1,4 miljons program som omfattade projekt inom utbildning, yrkesutbildning, hälsa, jordbruk, föräldralös sponsring, vatten och sanitet, katastrofhantering och gemenskap mikrofinansiering. Vi sysselsätter 125 anställda där alla förutom två är afghaner och över en tredjedel är kvinnor, utav dessa är fyra i ledande befattningar.

Islamic Relief har byggt 500 brunnar under 2013 för att förbättra tillgången till rent vatten, inom jordbruket har det försett med frön, verktyg och utbildning för tusentals bönder. Vårt nödhjälp har inkluderat matdistribution i Bamyan provinsen och tillhandahållande av vintermat samt bränsle till fördrivna människor som har drabbats hårt av den stränga vintern i Kabul.

Afghanistan har gjort enorma framsteg under de senaste tio åren, inom utbildning, kvinnors rättigheter, hälsovård och så mycket mer. Nedläggning av bistånd har bedragit till att dessa positiva förändringar har hamnat i riskzonen. När trupperna lämnar i slutet av detta år, finns det en stor risk att det internationella samfundet ska glömma Afghanistan.

Efter flera år av krig är Afghanistan fortfarande ett land där fattigdom dödar fler människor än konflikten. Islamic Relief är djupt oroad övar att nedskärningar av bistånd kan påverka åratal av framsteg inom utbildning, hälso- och sjukvård samt kvinnors rättigheter.

Afghanistan har gjort betydande utveckling under det senaste decenniet, men många djupt rotade utmaningar kvarstår. Följ med oss för att berätta till världens ledare att i nödens stund inte överge Afghanistan.

Hjälp oss att hjälpa Afghanistan!

ge-en-gava