Barns rättigheter försummas i den svenska asylprocessen.

Det konstaterar FN-organet UNICEF i en rapport som släpptes på tisdagen. I rapporten kritiseras bland annat att barn sätts i förvar och att de inte alltid ges chans att berätta om sina egna asylskäl. Dessutom får den svenska användningen av så kallade medicinska åldersbedömningar kritik.

Unicef rekommenderar Sverige att alltid säkerställa att barnets bästa är vägledande i beslut som rör dem. Detta innebär bland annat att låta Barnkonventionen väga tyngre än migrationsrätten. Unicef uppmanar också Sverige att säkerställa att metoderna för åldersbedömning är rättssäkra, samt att barn kommer till tals i asylprocessen.

Islamic Relief Sverige träffar regelbundet asylsökande barn och unga i våra verksamheter, både sökande som kommit tillsammans med sina föräldrar och de som kommit ensamma. Vi ser hur utsatt deras situation är, och hur hanteringen av deras ärenden brister i rättssäkerhet. Därför välkomnar vi Unicefs rapport som belyser denna situation, och vi ställer oss bakom uppmaningen att se över hur barn påverkas av det svenska asylsystemet.

För vidare frågor kontakta:

Mohammed Mohsen, kommunikationschef Islamic Relief Sverige:

Telefon: 070 924 35 99

Mejl: mohammed.mohsen@islamic-relief.se

Bilden föreställer en flyktingflicka i Tyskland hösten 2015.