Den 15 mars 2018 är det sju år sedan konflikten i Syrien bröt ut. Tolv miljoner människor är på flykt, varav hälften inom landet. 13 miljoner människor behöver humanitär hjälp, 5,3  miljoner lever i läger utan tillgång till ordentliga möjligheter för matlagning, uppvärmning eller personlig hygien. Över sex miljoner människor har osäker tillgång till mat. Var tredje skola är förstörd eller används som skydd istället för utbildning.

Islamic Relief är på plats för att bistå civilbefolkningen med det mest nödvändiga. Genom åren har fyra miljoner människor fått vårt stöd. Vi har bland annat levererat matpaket till människor på flykt, utbildat barn som tvingats lämna skolan och försett sjukhus med nödvändig utrustning för att ta hand om kroniskt sjuka patienter och gravida kvinnor.

Vi står alltid på de mest sårbaras sida. Tack för att du står där med oss! Bli gärna månadsgivare och hjälp oss vara redo när det gäller.

I denna rapport kan du läsa mer om konfliktens effekter och hur vi bistått civilbefolkningen: Islamic Relief Syria Regional Response