/, Nyheter/Stöd från Sida för insatser i Gaza

Stöd från Sida för insatser i Gaza

2017-01-10T12:34:51+00:002010/06/22|

Islamic Relief får stöd från Sida för insatser i Gaza

Den 20 juni 2007 har Sida beviljat fyra miljoner kronor till Islamic Relief för en humanitär insats i Gaza.

Det handlar om utdelning av matpaketer till drabbade familjer i området. Insatsen skall pågå i 6 månader under 2007 och beräknas stödja 35 000 personer (cirka 5 000 familjer).

För några dagar sedan meddelade FN-s organ UNRWA att dess vetemjölreserver kommer att vara förbrukade inom tio dagar medan WFP meddelar att deras reserver ska räcka i sju dagar om importförbudet inte hävs. I Gazaremsan lever 1.4 miljoner människor som har genomgott en svår tid med en ständigt försämrig av levnadsvillkor. Detta leder i sin tur till att alltfler lever i svår fattigdom. Krissituation har i första hand förödande inverkan på barn. Innan Gaza nyligen stängdes kunde 8 av 10 familjer inte möta deras matbehov utan hjälp utifrån. Enligt UNICEF är mer än 70 % av nyfödda barn i Gaza anemiska. Många människorättsorganisationer men också svenska Diakonia kräver nu att FN:s säkerhetsråd agerar för att häva isoleringen av Gaza.