fbpx

SWISH: 900 18 19

STÖD TILL MARGINALISERADE GRUPPER

 

Vårt arbete i sverige

Hjälp till ensamkommande och hemlösa

Islamic Reliefs Sveriges uppdrag är att verka för en värld som bryr sig om att människans grundläggande behov är täckta. Så är inte fallet idag, inte heller i välfärdssamhället Sverige. Därför arbetar Islamic Reliefs nationella avdelning hårt med att tillgodose behoven hos några av samhällets mest marginaliserade grupper.

I vårt arbete prioriteras grupper som asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn, och vi arbetar med hälsofrämjande insatser för dessa grupper. Vi är också extra uppmärksamma på kvinnors och flickors särskilda behov och det faktum att dessa grupper ofta förbises av samhället. Därför arbetar vi i varje del av verksamheten för inkludera flickor och kvinnor.

Till vår behövande-telefon ringer runt 100 människor i månaden i behov av hjälp. Många besöker Stockholm moské där vi hjälper till med kläder, skor och annat. Varje dag delar vi ut mat och matpaket med bland annat ris, spaghetti och olja.

Även i Sverige finns det dessvärre mycket unga personer som bor på gatan. Det handlar ofta om barn som varit ensamkommande till Sverige och lever papperslösa. Det yngsta ensamkommande barnet vi träffat var nio år, de flesta är tonåringar. De sover under bilar, under broar, under bänkar.

Varje vecka delar Islamic Relief ut kläder, mat, presentkort på mat och SL-kort till personer som inte får dessa behov tillgodosedda från andra håll. SL-kort är helt avgörande för att asylsökande/ nyanlända ska kunna ta sig från sitt bostadsområde för att exempelvis kunna gå i skolan eller påbörja en utbildning som kan leda till arbete.

Hjälpen gör skillnad för de mest behövande

Här är några exempel på hur hjälpen har nått ut under år 2019:

  • Soppköket under vintermånaderna januari, februari och december besöktes av 50 behövande per vecka, totalt 700 personer.
  • Vi har delat ut 80 telefonkort för att ensamkommande barn och unga ska få en möjlighet att ringa hem och hålla kontakt med sina anhöriga.
  • Vi har vid över 400 tillfällen erbjudit människor rum för natten i samarbete med vandrarhem, för att de ska slippa sova utomhus, på bänkar eller under broar.
  • Över 900 vinterplagg har delats ut under vintermånaderna januari, februari, mars och december, för att skydda människor mot kyla och väta.
  • Vi har kunnat bjuda behövande på över 400 måltider på restaurang och delat ut presentkort till matbutiker till 93 familjer. På så vis stärks deras möjligheter att sätta mat på bordet åt sig själva och sina barn.
  • Över 1000 personer har fått rådgivning på Mötesplats Medkänsla. Våra medarbetare åtnjuter starkt förtroende hos målgruppen och stöttar i frågor om alltifrån samhällsinformation, juridisk rådgivning, att fylla i myndighetsblanketter och CV-hjälp. Inte minst erbjuds samtalsstöd och viktig mellanmänsklig kontakt.
  • Under ramadan 2019 kunde vi med hjälp av donationer från restauranger och mat-leverantörer erbjuda dagliga måltider till 70 personer från marginaliserade grupper. Dessa fick på så vis fick på så vis både ett socialt sammanhang och ett mål mat. Inte minst för människor som har det svårt är det viktigt att få fira sina högtider i gemenskap.

Totalt har vår verksamhet för de mest behövande nått över 10 000 personer under 2019.

Respekten för människovärdet genomsyrar Jalals och Addas arbete

Jalal och Adda arbetar med Islamic Reliefs insatser för marginaliserade grupper i Sverige, inom ramen för nätverket Goda Grannar. Jalal och Adda träffar ekonomiskt utsatta familjer, ensamkommande barn som lever på gatan, asylsökande och papperslösa. I enlighet med grundläggande islamiska värderingar om respekt för människovärdet kämpar Jalal och Adda med att göra vardagen lite lättare för dessa grupper.

De ensamkommande som lever på gatan far mycket illa av gatulivet

– Vi ger gratis vägledning och samhällsrådgivning, hjälper till med att hitta rätt myndighet, skriva CV, översätta brev och söka bostad. Vi delar också ut kläder och matkuponger. Mitt jobb är också att hjälpa nyanlända som är nya i Sverige att förstå och kunna tillvarata sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter i lika stor utsträckning som resten av befolkningen, säger Adda.

De ensamkommande som lever på gatan far mycket illa av gatulivet. Att bygga förtroende med dessa unga är inte lätt, men Jalal och Adda har goda förutsättningar tack vare sina kunskaper om ungdomarnas språk och kultur.

– Vi brukar prata med dem, försöka motivera dem och ge lite hopp, säger Jalal.

För mer information om vårt arbete i Sverige, mejla nationella@islamic-relief.se

Genom att använda denna hemsida så godkänner du Islamic Reliefs Integritetspolicy